PFRON: Wsparcie dla osób niepełnosprawnych

Oddział Podlaski PFRON zaprasza do udziału w programach „Aktywny samorząd” oraz „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy”.

PFRON uruchomił również nowe programy, których celem jest rozwiązanie jednego z istotniejszych przeszkód rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych jak brak dostępnego mieszkania.

„Samodzielność – Aktywność – Mobilność”
Na pakiet „Samodzielność – Aktywność – Mobilność” składa się „Mieszkanie dla absolwenta” oraz „Dostępne mieszkanie”. Celem obu programów jest zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej oraz wzrost niezależności osób z niepełnosprawnościami. Realizatorem programów są Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie (PCPR) oraz Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej (MOPS). Wnioski należy składać wyłącznie w formie elektronicznej w SOW – Systemie Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON.
Kontakt: tel.: 85 73 38 713, infolinia SOW: 800 889 777.


„Aktywny Samorząd” – złóż wniosek przez SOW
W ramach programu „Aktywny samorząd” do 31 sierpnia osoby z niepełnosprawnościami mogą otrzymać dofinansowanie kosztów:
• zakupu sprzętu elektronicznego
• oprzyrządowania do posiadanego samochodu
• uzyskania prawa jazdy
• zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
• utrzymania sprawności technicznej skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
• zapewnienia opieki dla osoby zależnej np. dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu
• zakupu protezy kończyny i utrzymania sprawności technicznej posiadanej protezy.
Wnioski można składać za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON (SOW). System pozwala na załatwienie sprawy online na wszystkich etapach – począwszy od wypełnienie wniosku, aż po rozliczenie dofinansowania. Złożone wnioski zweryfikowane zostaną w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) lub Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (MOPS) zgodnie z miejscem zamieszkania.


Profil Zaufany
Wszystkie osoby z niepełnosprawnościami zachęcamy do założenia Profilu Zaufanego na platformie ePUAP. Posiadanie Profilu Zaufanego pomaga w procesie pobierania nauki, zapewnia nie tylko bezpieczny ale i darmowy dostęp do usług publicznych bez wychodzenia z domu.


Terminy
Termin składania wniosków w ramach Modułu I programu „Aktywny samorząd” mija 31 sierpnia.
Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym – dla wniosków dot. roku akademickiego 2022/2023 – termin do 10 października
(„Aktywny samorząd” – Moduł II).
Kontakt: „Aktywny Samorząd”: tel.: 85 73 38 718, infolinia SOW: 800 889 777.


Powrót do zdrowia, powrót do pracy!
Projekt „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy” to program przekwalifikowania zawodowego, który zapewni uzyskanie nowych kwalifikacji zawodowych. Przeznaczony jest dla wszystkich osób, które z powodu choroby lub wypadku utraciły możliwość wykonywania dotychczasowego zawodu, a chciałyby podjąć inną pracę, adekwatną do zainteresowań i stanu zdrowia. To również szansa dla osób z niepełnosprawnością wrodzoną lub nabytą w okresie rozwojowym, które nigdy nie pracowały i nie mają kwalifikacji zawodowych.
Zapraszamy do projektu wszystkich chętnych, którzy:
• z powodu choroby lub urazu mają ograniczoną zdolność do pracy w dotychczasowym zawodzie, ale jednocześnie są w stanie uczestniczyć w rehabilitacji
• mają pozytywne rokowania w zakresie przywrócenia aktywności zawodowej i uzyskania poprawy aktywnego funkcjonowania w społeczeństwie
• mają motywację do pełnego uczestnictwa w życiu zawodowym i społecznym
• od samego początku biorą aktywny udział w procesie rehabilitacji.
Nie jest wymagane orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.
Udział w projekcie Udział w projekcie wiąże się z kilkumiesięcznym (4-5 mies.) pobytem w
Ośrodku Rehabilitacji Kompleksowej. Każdy z Uczestników projektu bierze udział równolegle w trzech modułach:
• zawodowym: ukierunkowanym na ułatwienie osobie z niepełnosprawnościami uzyskanie nowego zawodu i utrzymanie odpowiedniego zatrudnienia, co jest głównym celem rehabilitacji kompleksowej
• psychospołecznym: mającym na celu przywrócenie motywacji uczestnika projektu do powrotu do pracy oraz przygotowanie go do uczestnictwa w życiu społecznym
• medycznym: mającym na celu przywrócenie utraconych funkcji lub ich odtworzenie w jak największym, możliwym do osiągnięcia, stopniu.
Co należy zrobić, by zgłosić się do projektu? Wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz wniosek o kompleksową rehabilitację i przesłać dokumenty zgłoszeniowe na adres:
Oddział Podlaski PFRON ul. Fabryczna 2 15-483 Białystok z dopiskiem „kompleksowa rehabilitacja”. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest tutaj.
Kontakt: Ewa Baszko – tel. : 85 73 38 711, 880 521 201
e-mail: EBaszko@pfron.org.pl
Projekt jest realizowany przez PFRON we współpracy z ZUS i CIOP.


Centrum informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością
Przy Oddziale Podlaskim PFRON uruchomiono Centrum informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością (CIDON).
W CIDON uzyskają Państwo informacje na temat programów realizowanych przez PFRON, projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe, obowiązujących systemów orzecznictwa, dostępnego
wsparcia finansowego i rzeczowego, ulg i uprawnień wynikających z przepisów prawa, a także instytucji działających na rzecz osób z niepełnosprawnością i wiele innych.
Centrum będzie systematycznie rozszerzać swoją ofertę m.in. o możliwość skorzystania z usługi specjalisty ds. zarządzania rehabilitacją, czy skierowania do Ośrodka Wsparcia i Testów, gdzie osoby z niepełnosprawnością będą mogły testować najnowsze technologie asystujące.
Kontaktu z Centrum od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy oddziału, tel.: 85 73 38 716.
Kontakt: Oddział Podlaski PFRON
ul. Fabryczna 2
15-483 Białystok
Tel: (85) 733 87 00
e-mail: bialystok@pfron.org.pl Facebook: https://www.facebook.com/PodlaskiPFRON/ Twitter: https://twitter.com/BialystokPfron
Źródło: Oddział Podlaski PFRON

Pliki do pobrania

Powrót na początek strony