Od 15 lipca: Zmiany w programie ,,Czyste Powietrze"

Właściciele domów jednorodzinnych, ubiegający się o dotację na wymianę starego pieca (tzw. kopciucha) oraz ocieplenie domu otrzymają prefinansowanie – wypłatę pieniędzy jeszcze przed rozpoczęciem remontu.

Będzie można dostać „z wyprzedzeniem” do 50 proc. maksymalnej możliwej kwoty dotacji.

Modyfikacja programu wprowadzona z myślą o nowych beneficjentach zakłada, w przypadku prefinansowania inwestycji, zwiększenie o 10 tys. zł maksymalnych kwot dotacji na prace remontowe realizowane w ramach części 2) i 3) programu „Czyste Powietrze”, a więc odnoszących się do osób o najniższych dochodach, uprawnionych do podwyższonego i najwyższego poziomu wsparcia. Po obecnych zmianach, maksymalna bezzwrotna dotacja w części 2) zwiększy się z 37 do 47 tys. zł, a górny pułap dofinansowania w części 3) wzrośnie z 69 do 79 tys. zł.

Warunkiem wypłaty prefinansowania ma być przesłanie wraz z wnioskiem o dotację umowy zawartej z wykonawcą na przeprowadzenie konkretnych prac. W ramach realizowanego przedsięwzięcia możliwe będzie zawarcie do trzech umów z wykonawcami. Mogą one zostać dostarczone na etapie uzupełniania wniosku, na co wnioskodawca będzie miał 10 dni roboczych. Zaliczka w wysokości do 50 proc. najwyższej możliwej wysokości dotacji, przypadającej dla danego beneficjenta, będzie wypłacana bezpośrednio na konto wykonawcy.

Więcej informacji mogą Państwo uzyskać w Punkcie Konsultacyjnym Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”, który mieści się w Urzędzie Gminy, przy Białostockiej 5 w Turośni Kościelnej i czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu. Szczegółowe informacje: tel. 85 7158015 lub mail: czystepowietrze@turosnkoscielna.pl.

oprac. Marzena Dobrzyńska

Powrót na początek strony