Zaproszenie na spotkanie konsultacyjne

Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi serdecznie zaprasza do udziału w spotkaniach konsultacyjnych, dotyczących tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 (LSR), wyznaczającej kierunki wsparcia w nowej perspektywie finansowej.

Lokalna Strategia Rozwoju dla obszaru objętego działaniami Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi zostanie wypracowana w oparciu o włączenie w ten proces społeczności lokalnej – przedstawicieli sektorów publicznego, społecznego oraz gospodarczego. 

Na spotkania zapraszamy: mieszkańców gmin z obszaru naszego LGD (Choroszcz, Kobylin-Borzymy, Krypno, Łapy, Poświętne, Sokoły, Suraż, Turośń Kościelna, Tykocin, Wyszki i Zawady), lokalnych liderów, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, ośrodków kultury, ośrodków pomocy społecznej, stowarzyszeń, fundacji, Kół Gospodyń Wiejskich, Ochotniczych Straży Pożarnych, lokalnych przedsiębiorców i wszystkich zainteresowanych przyszłością i rozwojem naszego obszaru.

Informacje zebrane podczas spotkań pozwolą na zaplanowanie działań, które w największym stopniu przyczynią się do poprawy jakości życia mieszkańców naszych wsi, będą odpowiedzią na zmieniające się potrzeby oraz wyzwania potęgowane przez zmiany społeczno-demograficzne i gospodarcze – innowacje, cyfryzację, wpływ na środowisko i klimat, wyludnianie i starzenie się społeczeństwa oraz partnerstwo w kształtowaniu otaczającej nas rzeczywistości.

Chcielibyśmy uwzględnić Państwa sugestie i pomysły, tak aby środki przeznaczone na rozwój obszarów wiejskich jak najlepiej zaspokoiły potrzeby różnych grup społecznych.

Program spotkań:

1. Wprowadzenie.
2. Analiza mocnych i słabych stron obszaru działania LGD.
3. Analiza szans i zagrożeń obszaru działania LGD.
4. Definiowanie potrzeb i problemów obszaru działania LGD.
5. Określenie celów i ustalenie ich hierarchii LSR.
6. Identyfikacja grup docelowych dla poszczególnych celów LSR.
7. Podsumowanie spotkania.  

Spotkania konsultacyjne są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej działanie: 19.Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER poddziałania: 19.1 „Wsparcie przygotowawcze II” objętego PROW na lata 2014-2020.

Więcej szczegółów pod numerami telefonu – 601 890 186, 601 890 187 lub na e-mail

biuro@stowarzyszenienarew.org.pl

HARMONOGRAM SPOTKAŃ W GMINACH

Nazwa Gminy

Miejscowość / Miejsce spotkania (adres)

Termin spotkania wraz z godzinami

Zawady

sala konferencyjna Urzędu Gminy

07.09.2022

ul. Plac Wolności 12, 16-075 Zawady

16:00 – 18:00

Kobylin-Borzymy

sala konferencyjna Urzędu Gminy

23.08.2022

ul. Główna 11; 18-204 Kobylin-Borzymy

16:00 – 18:00

Sokoły

sala konferencyjna Urzędu Gminy

29.08.2022

ul. Rynek Mickiewicza 10, 18-218 Sokoły

16:00 – 18:00

Poświętne

sala konferencyjna Urzędu Gminy

25.08.2022

Poświętne 21, 18-112 Poświętne

13:00 – 15:00

Wyszki

sala konferencyjna Urzędu Gminy

06.09.2022

ul. Piórkowska 2, 17-132 Wyszki

16:00 – 18:00

Suraż

sala Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury

30.08.2022

ul. Bielska 4, 18-105 Suraż

16:00 – 18:00

Krypno

sala w Gminnego Ośrodka Kultury

24.08.2022

Krypno Wielkie 9, 19-111 Krypno

16:00 – 18:00

Tykocin

Port Kultury Tykocin

05.09.2022

ul. Złota 2, 16-080 Tykocin

16:00 – 18:00

Turośń Kościelna

sala konferencyjna Gminnego Ośrodka Kultury

31.08.2022

ul. Lipowa 109, 18-106 Turośń Kościelna

16:00–18:00

Choroszcz

sala konferencyjna Urzędu Miejskiego

22.08.2022

ul. Dominikańska 2, 16-070 Choroszcz

16:00-18:00

Łapy

sala konferencyjna Ośrodka Przedsiębiorczości

25.08.2022

ul. Gen. Wł. Sikorskiego 22A, 18-100 Łapy

15:30 – 17:30

plakat konsultacje - Turośń Kościelna-1.jpg

Powrót na początek strony