ZAPROSZENIE

Wójt Gminy Turośń Kościelna informuję, że zostało zawarte porozumienie pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku a Gminą Turośń Kościelna, dotyczące utworzenia punktu konsultacyjnego Programu „Czyste powietrze”.

 

W związku z powyższym zapraszam mieszkańców Gminy na spotkanie informacyjne dotyczące w/w Programu „Czyste Powietrze”, które odbędzie się w dniu 28 października 2021 r. (czwartek) o godzinie 8:00 na sali konferencyjnej (parter) w Urzędzie Gminy.

 

Na spotkaniu zostaną przedstawione m.in. zasady Programu, kwoty dotacji oraz zasady łączenia dofinansowania z innymi programami wsparcia.

Powrót na początek strony