Wysokość składek na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie oraz na ubezpieczenie emerytalno – rentowe w II kwartale 2023 r.

Szanowni Państwo,

 

Przesyłam w załączeniu informację o wysokości składek na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie oraz na ubezpieczenie emerytalno – rentowe w II kwartale 2023 r.

Powrót na początek strony