Utylizacja odpadów pochodzących z gospodarstw rolnych

Wójt Gminy Turośń Kościelna informuje, że Gmina Turośń Kościelna przystępuje do realizacji zadania „Usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

W związku z powyższym osoby zainteresowane uczestnictwem w/w projekcie, zobowiązane są do złożenia pisemnej deklaracji dotyczącej ilości posiadanych odpadów rolniczych, do dnia 28 lutego 2023 r.

Formularze dostępne są w urzędzie gminy lub na stronie internetowej gminy. Szczegółowe informacje pod nr tel. 85 7158015.

Pliki do pobrania

Powrót na początek strony