Spotkanie mieszkańców wsi Barszczówka

OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Turośń Kościelna zaprasza mieszkańców wsi
Barszczówka na spotkanie informacyjne w sprawie:
- budowanej sieci kanalizacji sanitarnej,
- przebudowy drogi gminnej przebiegającej przez miejscowość.
Spotkanie odbędzie się dnia 11.05.2023 r. (czwartek) o godzinie 1800
w świetlicy wiejskiej w Barszczówce.

Powrót na początek strony