Otwarty konkurs ofert dla klubów sportowych

Wójt Gminy Turośń Kościelna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania własnego w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2023 r.

Projekty mogą dotyczyć m.in. realizacji programów szkoleniowych, sportowych czy zakupu sprzętu. W ramach projektów możliwe jest pokrycie kosztów organizacji zajęć, zawodów sportowych lub innych imprez sportowo-rekreacyjnych.

Termin składania ofert: do 2 lutego 2023 r.

Pliki do pobrania

Powrót na początek strony