Ogłoszenie ws. świetlic

Mając na uwadze obowiązek ograniczenia zużycia energii elektrycznej w budynkach zajmowanych przez gminę, wynikający z Ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2127) Wójt Gminy Turośń Kościelna informuje, iż nie gwarantuje możliwości zawarcia umów użyczenia świetlic wiejskich na terenie Gminy Turośń Kościelna.

Powrót na początek strony