Ogłoszenie o zebraniu - Topilec

Wójt Gminy Turośń Kościelna zaprasza mieszkańców wsi Topilec na spotkanie informacyjne w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego fragment obrębu Topilec z przeznaczeniem pod tereny rekreacyjno-sportowe.

Spotkanie odbędzie się dnia 22.08.2023 r. (wtorek) o godzinie 1800 w świetlicy wiejskiej w Topilcu.

Powrót na początek strony