#Dobrowolna Zasadnicza Służba Wojskowa

#DobrowolnaZasadniczaSłużbaWojskowa

Szkolenie podstawowe trwa 27 dni i jest zakończone przysięgą wojskową.

Żołnierzowi Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej przysługuje miesięczne uposażenie w wysokości od 6000zł.

Jeżeli chcesz przejść szkolenie podstawowe blisko domu, w 18. Białostockim Pułku Rozpoznawczym – skontaktuj się jak najszybciej

z Wojskowym Centrum Rekrutacji w Białymstoku. Najbliższe szkolenie zaczyna się już 10 czerwca!

 

Ochotnicy przechodzą intensywne szkolenie podstawowe, które skupia się na nauce umiejętności z zakresu, m.in.:

-taktyki,

-szkolenia strzeleckiego,

-medycyny pola walki,

-zastosowania środków łączności,

-wykorzystania elementów survivalu.

 

#DołączDoNas na www.zostanzolnierzem.pl

Masz pytania!? Skontaktuj się z nami!

Wojskowe Centrum Rekrutacji w Białymstoku

  1. Lipowa 35, Białystok

tel. 261 398 292

Pliki do pobrania

Powrót na początek strony