Rozbudowa kanalizacji

Dzięki dofinansowaniu w ramach naboru I i II edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Gmina Turośń Kościelna realizuje inwestycje z zakresu gospodarki wodno-ściekowej.

Grzegorz Jakuć – wójt gminy podpisał umowy z Wykonawcami budowy sieci kanalizacji sanitarnej. Prace w Niewodnicy Kościelnej wykona Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Krystian Samborski, zaś budowę sieci kanalizacyjnej w Borowskich Michałach, Borowskich Skórkach, Stoczkach i Bojarach powierzono Przedsiębiorstwu Produkcyjno-Usługowym „Dalba” Sp. z o.o z Białegostoku.

Po zakończonym etapie prac w rejonie ulic Topole, Lawendowa, Klonowa wraz z przyległymi, w czerwcu rozpoczną się roboty w ul. Spacerowej i Borówkowej. Gmina oczekuje na uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych, dotyczących rozbudowy sieci w ulicach pomiędzy Topole i Dąbrowskiego. Ponadto ruszyły prace projektowe kanalizacji w rejonie ul. Dąbrowskiego i Trakt Napoleoński.

Ścieki z obecnie budowanych sieci w Niewodnicy Kościelnej zostaną zrzucone do projektowanej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej nad rzeką Czaplinianką, do której poprowadzi ul. Borówkowa. Całkowita wartość inwestycji w gospodarkę ściekową w Niewodnicy Kościelnej wyniesie ponad 20 mln zł, z czego gmina może liczyć na ok. 14 mln wsparcia zewnętrznego.

Oprócz inwestycji w Niewodnicy Kościelnej opracowywana jest także dokumentacja projektowa budowy sieci kanalizacyjnej w Borowskich Michałach, Borowskich Skórkach, Stoczkach i Bojarach wraz z kontenerową oczyszczalnią ścieków. Szacowana wartość inwestycji to prawie 3 mln zł, przy 95% dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Kamil Tomasz Dobrzyński

Powrót na początek strony