Dotacja z Funduszu Wspracia Gmin i Powiatów

Gmina Turośń Kościelna, dzięki dofinansowaniu z Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów, zrealizuje sześć zadań inwestycyjnych. 550 tys. zł dotacji umożliwi opracowanie dokumentacji projektowych odcinków dróg o łącznej długości prawie 4,5 km. Całkowita planowana wartość inwestycji to 600 tys. zł.

Odcinki przedmiotowych dróg obecnie mają złe nawierzchnie gruntowe, wymagają gruntownej przebudowy i wykonania nowych nawierzchni bitumicznych, jak i z kostki betonowej.

W ramach zadania planuje się opracowanie dokumentacji na następujące odcinki dróg:

  • Przebudowa ul. Działkowców w Niewodnicy Kościelnej oraz części ul. Sosnowej w Zalesianach.

  • Przebudowa wraz z rozbudową drogi gminnej na odcinku od m. Zalesiany do projektowanego przebiegu S-19.

  • Przebudowa części ul. Felkowo w Turośni Kościelnej.

  • Przebudowa ul. Trakt Napoleoński w Niewodnicy Kościelnej.

  • Przebudowa z rozbudową ul. Kasztanowej i części ul. Lipowej w Turośni Kościelnej.

  • Przebudowa z rozbudową drogi gminnej 106666B w miejscowości Pomigacze.

Opracowane dokumentacje posłużą jako element wniosku o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszy Rozwoju Dróg czy też Programu Inwestycji Strategicznych: Rządowy Fundusz Polski Ład.

Fundusz Wsparcia Gmin i Powiatów w 2021 r. zapoczątkował samorząd województwa. W styczniu br. gmina Turośń Kościelna złożyła wniosek o dotację na opracowanie kompleksowych dokumentacji projektowych na przebudowę lub rozbudowę dróg gminnych, który został oceniony pozytywnie.

Kamil Tomasz Dobrzyński

czek.jpg

źródło: UMWP/podlaskie.eu

 

Powrót na początek strony