Informacje o budowach dróg z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Dobiegają końca, rozpoczęte w 2020 r., przebudowy dróg gminnych. Drogi w Stoczkach i Trypuciach są wykonane i oddane do użytkowania, natomiast w Borowskich Żakach i na ul. Polnej w Niewodnicy Kościelnej trwają ostatnie prace porządkowe.

W ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Gmina Turośń Kościelna otrzymała dofinansowanie o łącznej wartości 1.573.700,17 zł i przebudowała prawie 2 km dróg. Powstały nawierzchnie utwardzone kostką betonową i nawierzchnie bitumiczne, wykonano także elementy poprawiające bezpieczeństwo w ruchu.

We współpracy z Powiatem Białostockim, w bieżącym roku budżetowym, przebudowano dwie drogi powiatowe w miejscowości Dołki i Bojary, które otrzymały wsparcie z budżetu państwa.

Mając na względzie konieczność inwestowania w lokalną infrastrukturę drogową, jak co roku, złożono wnioski o dofinansowanie przebudowy dróg. Jak wynika z listy zatwierdzonej przez Prezesa Rady Ministrów, wsparcie do realizacji w 2022 r. otrzymały ul. Szkolna w Turośni Dolnej, ulice: Chmielna, Sosnowa, Myśliwska w Niewodnicy Kościelnej a na liście rezerwowej znalazła się ul. Słoneczna w Baciutach. Powiat Białostocki uzyskał dofinansowanie na przebudowę drogi przez miejscowość Zawady.

ulica Polna.jpg

Ul. Polna w Niewodnicy Kościelnej po przebudowie ma nawierzchnię utwardzoną kostką betonową.

ulica Sosnowa.jpg

Przebudowa ul. Sosnowej w Niewodnicy Kościelnej planowana jest na 2022 r.

Tekst i zdjęcia: Kamil Tomasz Dobrzyński

Powrót na początek strony