Granty na odnawialne źródła energii – nabór wniosków rozstrzygnięty

Na przełomie czerwca i lipca br. rozstrzygnięto nabór wniosków na montaż kolektorów słonecznych. Grzegorz Jakuć – wójt gminy podpisał z mieszkańcami umowy o powierzenie grantów na kwotę 570 tys. zł.

Wbrew pierwotnym założeniom, nieduża ilość mieszkańców naszej gminy była zainteresowana tego typu instalacjami OZE.

Inaczej wygląda sytuacja w zakresie montażu ogniw fotowoltaicznych do wytwarzania energii elektrycznej. W odpowiedzi na ogłoszenie o naborze, do tutejszego urzędu złożono ponad 250 deklaracji udziału. Po ocenie formalno-merytorycznej, zakwalifikowanych do przyznania grantu zostało 117 osób i, w chwili obecnej, podpisywane są z nimi umowy.

Mając na uwadze bardzo duże zainteresowanie montażem ogniw fotowoltaicznych, wójt gminy podjął starania, aby niewykorzystane środki z naboru na kolektory przeznaczyć na ogniwa fotowoltaiczne.

Dlatego też dla osób, które nie zostały umieszczone na liście podstawowej, granty będą udzielane po wyrażeniu zgody przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na zmianę przeznaczenia udzielonych środków finansowych oraz po generowaniu przez realizowany projekt oszczędności.

Kamil Tomasz Dobrzyński

panele.jpg

freepik.com

Powrót na początek strony