Wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaz napojów alkoholowych

Wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaz napojów alkoholowych

 

Opis procedury

Przedsiębiorca ubiegający się o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż lub sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych składa wniosek zawierający:

- imię i nazwisko (-ka) przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie, nazwę firmy;

- adres, siedziba firmy;

- telefon kontaktowy;

- formę sprzedaży: gastronomia, sprzedaż detaliczna;

- miejsce sprzedaży i podawania;

- dni i godziny sprzedaży napojów alkoholowych;

- rodzaj zezwolenia, o które się ubiega (piwo, wino, wódka);

- określenie organizatora imprezy;

- imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za sprzedaż alkoholu;

- podpis przedsiębiorcy.

Do wniosku należy dołączyć:

- kopie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie stałym wraz z dowodem wpłaty;

- tytuł prawny do lokalu lub terenu na którym organizowana jest impreza;

- zgoda organizatora imprezy na podawanie napojów alkoholowych.

Efekt załatwienia sprawy

Wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych na okres 2 dni lub odmowa wydania zezwolenia (zbyt późne złożenie kompletu dokumentów).

Sprawę prowadzi i informacji udziela

Urząd Gminy Turośń Kościelna

Ul. Białostocka 5

18-106 Turośń Kościelna

Adres elektroniczny:

email: sekretariat@turosnkoscielna.pl

Telefony:

85 715 80 05

Warunkiem wszczęcia sprawy jest złożenie wniosku

Wniosek można złożyć:

  • listownie - na podany wyżej adres
  • osobiście (sekretariat urzędu gminy)
  • drogą mailową

Termin składania dokumentów

14 - 21 dni przed terminem imprezy

Czas załatwiania

14 -21 dni

Opłaty

Przedsiębiorca za  wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych zobowiązany jest uiścić opłatą na konto:

Bank Spółdzielczy Juchnowiec Górny

Oddział w Turośni Kościelnej

17 8074 0003 0130 0202 2000 0010

Opłata za jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów zawierających

  • do 4,5% alkoholu oraz piwa powyżej 4,5%: 43.75 PLN
  • Opłata za jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów zawierających od 4,5% do 18% alkoholu (wino), /z wyjątkiem piwa/;: 43.75 PLN
  • Opłata za jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu (wódka).: 175.00 PLN

Tryb odwoławczy

Przedsiębiorcy przysługuje tryb odwoławczy na zasadach określonych w Kodeksie Postępowania Administracyjnego.

Akty prawne dotyczące sprawy

  • Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982r.(Dz.U. z 2016r. poz. 487 ze zmianami),
  • Uchwała Nr VI/42/03 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,
  • Uchwała Nr IV/30/2011 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 24 lutego 20 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, oraz liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży,
Powrót na początek strony