Świetlica wiejska w Niewodnicy Koryckiej

Adres: ul. Tadeusza Kościuszki 52, 18-106 Niewodnica Korycka

Budynek z zapleczem kuchennym wraz z wyposażeniem. Główna sala świetlicy o powierzchni 129m2. W świetlicy ma swoją siedzibę miejscowa jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej.

 Turośń_Kościelna-056.jpg

Turośń_Kościelna-057.jpg

zdjęcia: Maciej Nowakowski

Powrót na początek strony