Świetlica wiejska w Iwanówce

Budynek z zapleczem kuchennym. Główna sala świelicy o powierzchni 62m2. W świetlicy ma swoją siedzibę miejscowa jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej.

Turośń_Kościelna-160.jpg

Turośń_Kościelna-164.jpg

zdjęcia: Maciej Nowakowski

Powrót na początek strony