Wsparcie Szkół w czasie pandemii Covid 19

Lider:

Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego

Partnerzy projektu:

Miasto Białystok,

Gmina Choroszcz,

Gmina Czarna Białostocka,

Gmina Dobrzyniewo Duże,

Gmina Juchnowiec Kościelny,

Gmina Łapy,

Gmina Supraśl,

Gmina Turośń Kościelna,

Gmina Wasilków,

Gmina Zabłudów,

Powiat Białostocki.

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych w sytuacji epidemiologicznej związanej z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego.

Projekt zakłada:

 

  • zakup środków i urządzeń dezynfekujących,
  • zakup środków ochrony indywidualnej,
  • proste remonty, przebudowy, adaptacje pomieszczeń, które należy dostosować do obecnej sytuacji epidemicznej,
  • zakup sprzętu do nauczania zdalnego i hybrydowego,
  • zakup licencji na programy do nauczania zdalnego i hybrydowego,
  • szkolenia dla nauczycieli dotyczące nauczania zdalnego i hybrydowego, a także podniesienia świadomości o przepisach sanitarnych i odpowiedzialności za tworzenie bezpiecznego środowiska pracy szkoły w warunkach epidemii COVID-19.

 

Efektem projektu będzie m.in.:

  • objęcie wsparciem 103 podmiotów w zakresie przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 do końca 2021 r.,
  • poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego 9 853 osób poprzez zakup specjalistycznego sprzętu do dezynfekcji, środków do dezynfekcji oraz odzieży ochronnej,
  • poprawa dostępności oraz jakości nauczania w systemie zdalnym i hybrydowym poprzez zakup 2 311 laptopów,
  • dostosowanie 12 obiektów szkolnych do potrzeb prowadzenia zajęć w środowisku gwarantującym zachowanie społecznego dystansu służącemu poprawie bezpieczeństwa zdrowotnego.

 

Okres realizacji projektu: 17.11.2020 r. - 31.12.2021 r.

 

Projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Wartość projektu: 7 743 429,25 PLN, w tym dofinansowanie z UE: 6 507 580,84 PLN.

 

Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego

Wartość projektu: 64 197,40 PLN, w tym dofinansowanie z UE: 54 561,36 PLN

 

Miasto Białystok

Wartość projektu: 6257 442,96 PLN, w tym dofinansowanie z UE: 5 247 191,10 PLN

 

Gmina Choroszcz

Wartość projektu: 129 456,60 PLN, w tym dofinansowanie z UE: 110 038, 09 PLN

 

Gmina Czarna Białostocka

Wartość projektu: 125 909,44 PLN, w tym dofinansowanie z UE: 107 023,01 PLN

 

Gmina Dobrzyniewo Duże

Wartość projektu: 135 499,96 PLN, w tym dofinansowanie z UE: 115 174,95 PLN

 

Gmina Juchnowiec Kościelny

Wartość projektu: 221 317,00 PLN, w tym dofinansowanie z UE: 188 119,43 PLN

 

Gmina Łapy

Wartość projektu: 209 669,00 PLN, w tym dofinansowanie z UE: 178 218,64 PLN

 

Gmina Supraśl

Wartość projektu: 155 317,20 PLN, w tym dofinansowanie z UE: 132 011,44 PLN

 

Gmina Turośń Kościelna

Wartość projektu: 69 865,76 PLN, w tym dofinansowanie z UE: 59 385,89 PLN

 

Gmina Wasilków

Wartość projektu: 213 997,50 PLN, w tym dofinansowanie z UE: 181 897,86 PLN

 

Gmina Zabłudów

Wartość projektu: 64 412,93 PLN, w tym dofinansowanie z UE: 54 750,98 PLN

 

Powiat Białostocki

Wartość projektu: 96 343,50 PLN, w tym dofinansowanie z UE: 79 208,09 PLN

Pliki do pobrania

Wsparcie Szkół w czasie pandemii Covid 19

Powrót na początek strony