Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

„Przebudowa drogi gminnej nr 106668B w miejscowości Stoczki”


- dofinansowano z programu: Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,

- wartość dofinansowania: 586.909,95 zł,

- całkowita wartość inwestycji: 826.590,84 zł.

- termin realizacji: 28.08.2020 – 27.01.2021

 

Opis projektu: Przebudowano drogę gminną o łącznej długości 446mb, wykonano nawierzchnię z kostki betonowej. W ramach zadania przebudowano skrzyżowanie z drogą powiatową oraz w celu poprawy bezpieczeństwa wykonano wyniesione i oświetlone przejście dla pieszych. Wykonawcą robót była firma BBGM Kamila Gryko.

 

 Tablica informacyjna inwestycji Stoczki

 

„Przebudowa drogi gminnej 106661B w m. Trypucie na odcinku o długości 307 mb od

skrzyżowania z drogą powiatową nr 1547B”

 

- dofinansowano z programu: Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,

- wartość dofinansowania: 236.042,97 zł,

- całkowita wartość inwestycji: 513.775,10 zł,

- termin realizacji: 10.09.2020 – 24.06.2021

 

Opis projektu: Przebudowano drogę gminną o łącznej długości 307mb, wykonano nawierzchnię z betonu asfaltowego oraz zjazdy na posesję z kostki betonowej, wykonano wyniesione skrzyżowanie oraz oświetlone przejście dla pieszych. W ramach inwestycji ułożono także kanał technologiczny. Wykonawcą robót była firma PROBET Joanna Choćko z Białegostoku.

Tablica informacyjna inwestycji Trypucie 

„Przebudowa drogi gminnej nr 106670B w miejscowości Borowskie Żaki”


- dofinansowano z programu: Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,

- wartość dofinansowania: 585 641,80 zł,

- całkowita wartość inwestycji: 1 208 490,00zł,

- termin realizacji: 28.08.2020 – 30.08.2021

 

Opis projektu: Przebudowano drogę gminną o łącznej długości 687mb, wykonano nawierzchnię z betonu asfaltowego oraz zjazdy, oraz wykonano wyniesione skrzyżowanie i oświetlone przejście dla pieszych w pobliżu drogi powiatowej. W ramach inwestycji ułożono także kanał technologiczny. Wykonawcą robót była firma KRYSTEX Krzysztof Żukowski z Czarnej Białostockiej.

Tablica informacyjna inwestycji Borowskie Żaki 

„Przebudowa drogi gminnej nr 106682B-ul. Polna w Niewodnicy Kościelnej na odcinku od ul. Dąbrowskiego do ul. Słonecznej”


- dofinansowano z programu: Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,

- wartość dofinansowania: 375 249,97zł,

- całkowita wartość inwestycji: 1 028 472,40 zł.

- termin realizacji: 25.09.2020 – 31.08.2021

 

Opis projektu: Przebudowano drogę gminną o łącznej długości 450mb, wykonano nawierzchnię z kostki betonowej. W ramach w celu poprawy bezpieczeństwa wykonano wyniesione i oświetlone przejście dla pieszych, a także ułożono kanał technologiczny. Wykonawcą robót była firma KRYSTEX Krzysztof Żukowski z Czarnej Białostockiej.

 

 Tablica informacyjna inwestycji Niewodnica Kościelna

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Powrót na początek strony