Usuwanie azbestu

Gmina Turośń Kościelna informuje, że przedsięwzięcie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy/miasta Turośń Kościelna” jest dofinansowane w 2021/2022 roku ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego pod nazwą „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

 1.pngnfos.jpg

Gmina Turośń Kościelna realizuje zadanie związane z demontażem, transportem i utylizacją azbestu w przypadku pozyskania dofinansowania zewnętrznego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku lub Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Informujemy, że wnioski na demontaż, transport i utylizację azbestu można składać na bieżąco. Realizowane są one sukcesywnie w miarę pozyskiwania dotacji zewnętrznych oraz kierowane są do dofinansowania zgodnie z kolejnością ich wpływu do tut. urzędu. Ewentualne wyroby zawierające azbest, wcześniej zdemontowane z budynków powinny zostać zabezpieczone przed dostępem do nich osób niepowołanych.

Pliki do pobrania

Usuwanie azbestu

Powrót na początek strony