Kanalizacja sanitarna

W 1998 r. wybudowano i oddano do eksploatacji oczyszczalnię ścieków zlokalizowaną we wsi Turośń Kościelna.
Ogolna długość sieci kanalizacyjnej wynosi 55 km i będzie sukcesywnie rozbudowywana zgodnie z opracowaną w roku 2012 "Koncepcją skanalizowania Gminy Turośń Kościelna".
Na terenie Gminy Turośń Kościelna skanalizowane sąnastępujące miejscowości: Turośń Kościelna, Juraszki, Pomigacze, Turośń Dolna, Dobrowoda, Baciuty, Iwanówka, Niecki, Markowszczyna, Tołcze, Zalesiany, Piećki.
Eksploatację gminnych sieci kanalizacyjnych prowadzą Wodociągi Podlaskie Sp. z o.o. w Białymstoku.
 
Wszystkie sprawy związane z przyłączeniem do sieci oraz występującymi awariami należy kierować do w/w spółki pod numery telefonów:
 
Telefon alarmowy: 85 7418115
 
Konserwatorzy sieci:
 
Dariusz Bondar tel. 511 160 954
 
 
Nadzoruje miejscowości: Turośń Kościelna, Juraszki, Pomigacze, Iwanówka, Niecki, Markowszczyzna, Zalesiany.
 
Tomasz Salach tel: 515 755 810
 
Nadzoruje miejscowości: Baciuty, Piećki, Turośń Dolna, Dobrowoda, Tołcze.
Powrót na początek strony