Decyzje środowiskowe

Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko danego przedsięwzięcia przeprowadza się na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) a także na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2016 r. poz. 71 ze zm.). Jeśli przedsięwzięcie nie jest wymienione w w/w rozporządzeniu postępowanie takie nie jest prowadzone.

Pliki do pobrania

Decyzje środowiskowe

Powrót na początek strony