Informacja o odpadach biodegradowalnych

Aby zachęcić mieszkańców do kompostowania odpadów biodegradowalnych, od stycznia 2022 roku Rada Gminy Turośń Kościelna uchwałą nr XXVIII/224/2021 z dnia 13 grudnia 2021 r. wprowadziła ulgę dla osób kompostujących bioodpady w wysokości 9 zł miesięcznie od osoby. Przypominamy również, że mieszkańcy posiadający kompostownik, nie mogą wystawiać brązowych worków z bioodpadami przed posesję

Ponadto, aby zmobilizować mieszkańców do kompostowania bioodpadów we własnym zakresie, w dniu 30 marca na sesji Rady Gminy Turośń Kościelna uchwałą nr XXXI/255/2022 wprowadzono ograniczenie dotyczące przywożenia na PSZOK odpadów zielonych pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych i ogrodów. Zgodnie z podjętą uchwałą mieszkańcy mogą oddać do PSZOK rocznie do 0,1 m3 bioodpadów.

Aktualności

Powrót na początek strony