Utylizacja odpadów z gospodarstw rolnych

Gmina Turośń Kościelna planuje kolejny raz złożyć wniosek o dofinansowanie zadania pn. „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

Dlatego też zwracam się do zainteresowanych mieszkańców o wypełnienie i złożenie do Urzędu Gminy załączonego formularza, które posłużą do oszacowania kosztów przedsięwzięcia. Formularze będą przyjmowane do 28 lutego 2023 r. 

Do dofinansowania kwalifikują się koszty odzysku lub unieszkodliwienia odpadów z:

- folii rolniczych,

- siatki i sznurka do owijania balotów,

- opakowań po nawozach

- opakowania typu „big bag”.

Rolnicy zobowiązani będą do dostarczenia ww. odpadów samodzielnie, we  wskazane przez gminę miejsce.

Szczegółowe informacje pod nr tel. 85 7158015

Pliki do pobrania

Powrót na początek strony