Zmień kontrast

Zmień rozmiar
Gmina Turośń Kościelna jako organ prowadzący szkoły zawsze wykazywała wielką troskę o zapewnienie jak najlepszych warunków do nauki w szkołach podstawowych oraz w gimnazjum, rozumiejąc, że najtrafniejsza inwestycja to inwestycja w oświatę.

Z dniem 1 września 2011 r., na mocy Uchwały Rady Gminy Turośń Kościelna Nr VI/47/2011 z dnia 27 kwietnia 2011 r. został utworzony Zespół Szkół w Turośni Kościelnej, w skład którego wchodzą: Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Turośni Kościelnej i Gimnazjum im. Ks. Michała Sopoćki w Turośni Kościelnej .

Uchwałą Nr XXXII/256/2014 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 29 kwietnia 2014 zostało założone Przedszkole Samorządowe w Turośni Kościelnej i włączone do Zespołu Szkół w Turośni Kościelnej

Dyrektorem Zespołu Szkół jest Pani Ewa Małgorzata Chrabołowska

 

  • Zespół Szkół w Turośń Kościelnej

Gimnazjum im.Ks. Michała Sopoćki

ul. Białostocka 4a

18-106 Turośń Kościelna

tel. 085 650 52 14

http://gimtur.strefa.pl/

 

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica

ul. Białostocka 4b

18-106 Turośń Kościelna

tel. 085 650 52 10

http://szp.gimtur.strefa.pl/

 

Przedszkole Samorządowe w Turośni Kościelnej w Turośni Kościelnej

ul. Białostocka 4

18-106 Turośń Kościelna

tel. 085 650 55 04

 

  • Szkoła Podstawowa im. Leonarda Prystroma w Tołczach

Tołcze 6

18-106 Turośń Kościelna

tel. 085 650 44 25

Dyrektor – Anna Łupińska

http://tolcze.wordpress.com/

 

  • Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Turośni Dolnej

Turośń Dolna 20

18-106 Turośń Kościelna

tel. 085 650 51 20

Dyrektor – Barbara Oniśko

http://sptdolna.wordpress.com/

 

  • Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Niewodnicy Kościelnej

ul. Kościelna 10

tel. 085 650 45 75

Dyrektor – Marek Danilewicz

 

  • Przedszkole Niepubliczne „Puchatek” w Niewodnicy Kościelnej

ul. Kościelna 10

Niewodnica Kościelna

Dyrektor – Nina Muszyńska