Zmień kontrast

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Turośń Kościelna

Ogłoszenie o zamówieniu  - Usuwanie wyrobów zawierajacych azbest z terenu Gminy Turośń Kościelna

Ogłoszenie o zamówieniu: Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych znajdujących się w granicach administracyjnych Gminy Turośń Kościelna

Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych znajdujących się w granicach administracyjnych Gminy Turośń Kościelna

Sukcesywna dostawa żwiru przeznaczonego na remont dróg gruntowych na terenie Gminy Turośń Kościelna

Informacje o przetargu zamieszczone są w zakładce Aktualności

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

Usługi biegłych rzeczoznawców majątkowych