Zmień kontrast

Ogłoszenie o zamówieniu: Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych znajdujących się w granicach administracyjnych Gminy Turośń Kościelna

Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych znajdujących się w granicach administracyjnych Gminy Turośń Kościelna

Sukcesywna dostawa żwiru przeznaczonego na remont dróg gruntowych na terenie Gminy Turośń Kościelna

Informacje o przetargu zamieszczone są w zakładce Aktualności

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

Usługi biegłych rzeczoznawców majątkowych

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawa paliw płynnych dla Gminy Turośń Kościelna na rok 2013.

Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego i budynków należących do Gminy Turośń Kościelna

Dostawa  energii  elektrycznej  na  potrzeby  oświetlenia ulicznego  i  budynków  należących  do  Gminy  Turośń  Kościelna