Zmień kontrast

SUKCESYWNA DOSTAWA ŻWIRU PRZEZNACZONEGO NA REMONT DRÓG GRUNTOWYCH NA TERENIE GMINY TUROŚŃ KOŚCIELNA

Sukcesywna dostawa żwiru przeznaczonego na remont dróg gruntowych na terenie Gminy Turośń Kościelna.

Rozwój spójnej, funkcjonalnej i efektywnej sieci dróg publicznych w Gminie Turośń Kościelna poprzez poprawę połączenia drogi gminnej nr 106687B i powiatowej nr 1545B z drogą wojewódzką nr 678

Rozwój  spójnej,  funkcjonalnej  i  efektywnej  sieci  dróg publicznych  w  Gminie  Turośń  Kościelna  poprzez poprawę połączenia  drogi  gminnej  nr  106687B  i  powiatowej  nr  1545B z  drogą  wojewódzką  nr  678

DOKUMENTACJA  PRZETARGOWA

Likwidacja i rekultywacja terenu przeznaczonego do składowania opakowań po środkach ochrony roślin tj. Mogielnika położonego we wsi Baciuty.

Likwidacja i rekultywacja terenu przeznaczonego do składowania opakowań po środkach ochrony roślin tj. mogielnika położonego we wsi Baciuty

Dostawa paliw płynnych dla Gminy Turośń Kościelna na rok 2014

Dostawa paliw płynnych dla Gminy Turośń Kościelna na rok 2014

Przebudowa stacji uzdatniania wody w Baciutach - Etap I

Przebudowa stacji uzdatniania wody w Baciutach - Etap I

Załączniki:
Pobierz plik (architektura 1.1526.pdf)architektura 1.1526[ ]
Pobierz plik (architektura 1.1625.pdf)architektura 1.1625[ ]
Pobierz plik (architektura 1.1724.pdf)architektura 1.1724[ ]
Pobierz plik (architektura 1.1823.pdf)architektura 1.1823[ ]
Pobierz plik (architektura 1.2319.pdf)architektura 1.2319[ ]
Pobierz plik (architektura 1.2418.pdf)architektura 1.2418[ ]
Pobierz plik (architektura 1.2517.pdf)architektura 1.2517[ ]
Pobierz plik (architektura 1.2616.pdf)architektura 1.2616[ ]
Pobierz plik (architektura 1.2715.pdf)architektura 1.2715[ ]
Pobierz plik (architektura 1.2814.pdf)architektura 1.2814[ ]
Pobierz plik (architektura 1.2913.pdf)architektura 1.2913[ ]
Pobierz plik (architektura 1.3012.pdf)architektura 1.3012[ ]
Pobierz plik (architektura 10.pdf)architektura 10[ ]
Pobierz plik (architektura 11.pdf)architektura 11[ ]
Pobierz plik (architektura 2.pdf)architektura 2[ ]
Pobierz plik (architektura 20.pdf)architektura 20[ ]
Pobierz plik (architektura 21.pdf)architektura 21[ ]
Pobierz plik (architektura 22.pdf)architektura 22[ ]
Pobierz plik (architektura 3.pdf)architektura 3[ ]
Pobierz plik (architektura 4.pdf)architektura 4[ ]
Pobierz plik (architektura 40.pdf)architektura 40[ ]
Pobierz plik (architektura 41.pdf)architektura 41[ ]
Pobierz plik (architektura 5.pdf)architektura 5[ ]
Pobierz plik (architektura 6.pdf)architektura 6[ ]
Pobierz plik (architektura 7.pdf)architektura 7[ ]
Pobierz plik (architektura 8.pdf)architektura 8[ ]
Pobierz plik (architektura 8a.pdf)architektura 8a[ ]
Pobierz plik (architektura 9.pdf)architektura 9[ ]
Pobierz plik (architektura opis techniczny do pr wykonawczego.pdf)architektura opis techniczny do pr wykonawczego[ ]
Pobierz plik (Druga zmieniona SIWZ.pdf)Druga zmieniona SIWZ[ ]
Pobierz plik (Drugie ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf)Drugie ogłoszenie o zmianie ogłoszenia[ ]
Pobierz plik (Elektryka Baciuty-OPIS PROJEKTU.pdf)Elektryka Baciuty-OPIS PROJEKTU[ ]
Pobierz plik (Elektryka Rys 1..pdf)Elektryka Rys 1.[ ]
Pobierz plik (Elektryka Rys 2..pdf)Elektryka Rys 2.[ ]
Pobierz plik (Elektryka Rys 3..pdf)Elektryka Rys 3.[ ]
Pobierz plik (Elektryka Rys 4..pdf)Elektryka Rys 4.[ ]
Pobierz plik (Elektryka Rys 5..pdf)Elektryka Rys 5.[ ]
Pobierz plik (Elektryka Rys 6..pdf)Elektryka Rys 6.[ ]
Pobierz plik (Elektryka Rys 7.pdf)Elektryka Rys 7[ ]
Pobierz plik (Elektryka Rys 8..pdf)Elektryka Rys 8.[ ]
Pobierz plik (Elektryka Rys 9..pdf)Elektryka Rys 9.[ ]
Pobierz plik (Elektryka Szafa sterownicza SSS Baciuty.pdf)Elektryka Szafa sterownicza SSS Baciuty[ ]
Pobierz plik (Ogłoszenie o zamówieniu.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu[ ]
Pobierz plik (Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf)Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia[ ]
Pobierz plik (Projekt bud z załącznikami formalno prawnymi.pdf)Projekt bud z załącznikami formalno prawnymi[ ]
Pobierz plik (Rys10_A4.pdf)Rys10_A4[ ]
Pobierz plik (Rys11_A3.pdf)Rys11_A3[ ]
Pobierz plik (Rys12_A3.pdf)Rys12_A3[ ]
Pobierz plik (Rys13_A2.pdf)Rys13_A2[ ]
Pobierz plik (Rys1_A2.pdf)Rys1_A2[ ]
Pobierz plik (Rys2_A3.pdf)Rys2_A3[ ]
Pobierz plik (Rys3_A3.pdf)Rys3_A3[ ]
Pobierz plik (Rys4_A4.pdf)Rys4_A4[ ]
Pobierz plik (Rys5_A4.pdf)Rys5_A4[ ]
Pobierz plik (Rys6_A4.pdf)Rys6_A4[ ]
Pobierz plik (Rys8_A4.pdf)Rys8_A4[ ]
Pobierz plik (Rys9_A4.pdf)Rys9_A4[ ]
Pobierz plik (Scan 13.PDF)Zawiadomienie o wyborze oferty[ ]
Pobierz plik (Scan 277.PDF)1. Wyjaśnienie Nr 1[ ]
Pobierz plik (Scan 278.PDF)2. Wyjaśnienie Nr 2[ ]
Pobierz plik (Scan 279.PDF)3. Wyjaśnienie Nr 3[ ]
Pobierz plik (Scan 281.PDF)4. Wyjaśnienie Nr 4[ ]
Pobierz plik (Scan 289.PDF)8. Wyjaśnienie Nr 8[ ]
Pobierz plik (Scan 290.PDF)9. Wyjaśnienie Nr 9[ ]
Pobierz plik (Scan 291.PDF)10. Wyjaśnienie Nr 10[ ]
Pobierz plik (Scan 292.PDF)11. Wyjaśnienie Nr 11[ ]
Pobierz plik (Scan 293.PDF)12. Wyjaśnienie Nr 12[ ]
Pobierz plik (SIWZ.pdf)SIWZ[ ]
Pobierz plik (STWIORB Architektura.pdf)STWIORB Architektura[ ]
Pobierz plik (Technologia Opis.pdf)Technologia Opis[ ]
Pobierz plik (Technologia Schemat_SUW-1.pdf)Technologia Schemat_SUW-1[ ]
Pobierz plik (Technologia STWiOR.pdf)Technologia STWiOR[ ]
Pobierz plik (Technologia Zagospodarowanie.pdf)Technologia Zagospodarowanie[ ]
Pobierz plik (Wyjanienie 5.pdf)5. Wyjaśnienie Nr 5[ ]
Pobierz plik (Wyjaśnienie 13.pdf)13. Wyjaśnienie Nr 13[ ]
Pobierz plik (Wyjaśnienie 6.pdf)6. Wyjaśnienie Nr 6[ ]
Pobierz plik (Wyjsnienie 7.pdf)7. Wyjaśnienie Nr 7[ ]
Pobierz plik (Załączniki w formie edytowalnej.doc)Załączniki w formie edytowalnej[ ]
Pobierz plik (Zmieniona SIWZ.pdf)Zmieniona SIWZ[ ]