Zmień kontrast

Modernizacja instalacji c.w.u. i c.o. w świetlicach wiejskich na terenie Gminy Turośń Kościelna

Modernizacja instalacji c.w.u. i c.o. w świetlicach wiejskich na terenie Gminy Turośń Kościelna

Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych znajdujących się w granicach administracyjnych Gminy Turośń Kościelna

Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych znajdujących się w granicach administracyjnych Gminy Turośń Kościelna

Budowa świetlicy wiejskiej w Barszczówce wraz z zagospodarowaniem terenu wokół obiektu.

Budowa świetlicy wiejskiej w Barszczówce wraz z zagospodarowaniem terenu wokół obiektu.