Zmień kontrast

Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego i budynków należących do Gminy Turośń Kościelna w 2016 r.

Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego i budynków należących do Gminy Turośń Kościelna w 2016 r.

Dostawa wraz z montażem kotła gazowego w Szkole Podstawowej w Turośni Dolnej

Dostawa wraz z montażem kotła gazowego w Szkole Podstawowej w Turośni Dolnej

Dostawa paliw płynnych dla Gminy Turośń Kościelna w 2015 r.

Dostawa paliw płynnych dla Gminy Turośń Kościelna w 2015 r.

Zaprojektowanie i wybudowanie infrastruktury sieciowej na cele realizacji projektu - "Internet w Twoim zasięgu - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Turośń Kościelna w województwie podlaskim"

Zaprojektowanie i wybudowanie infrastruktury sieciowej na cele realizacji projektu - "Internet w Twoim zasięgu - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Turośń Kościelna w województwie podlaskim"