Zmień kontrast

Ogłoszenie o pisemnym przetargu na wykonanie robót budowlanych dla Szkoły Podstawowej w Tołczach, polegających na rozbiórce istniejącego budynku po byłej szkole podstawowej

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie robót budowlanych dla Szkoły Podstawowej w Tołczach, polegających na rozbiórce istniejącego budynku po byłej szkole podstawowej

Zapytanie o cenę ryczałtową na wykonanie usługi

Zapytanie o cenę ryczałtową na wykonanie usługi:

"Wyłapywanie bezdomnych psów na terenie Gminy Turośń Kościelna"

Załączniki:
Pobierz plik (Scan 128.PDF)Zapytanie o cenę[ ]

Zaproszenie do złożenia ofert

Wójt Gminy Turośń Kościelna

zaprasza do złożenia ofert cenowych na:

"Transport kruszywa z placu gminnego w miejscowości Trypucie na wskazane przez Zamawiającego miejsce na terenie Gminy Turośń Kościelna"