Zmień kontrast

Przebudowa drogi gminnej nr 106670B na odcinku od drogi wojewódzkiej 682 do drogi powiatowej nr 1519B w Borowskich Ciborach o długości 1,514 km
Plan zamówień publicznych na 2017 r.

Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych znajdujących się w granicach administracyjnych  Gminy Turośń Kościelna