Zmień kontrast

Plan zamówień publicznych na 2017 r.

Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych znajdujących się w granicach administracyjnych  Gminy Turośń Kościelna