Zmień kontrast

wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaz napojów alkoholowych

Zmień rozmiar
Opis procedury
Przedsiębiorca ubiegający się o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż lub sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych składa wniosek zawierający:
- imię i nazwisko (-ka) przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie, nazwę firmy;
- adres, siedziba firmy;
- telefon kontaktowy;
- formę sprzedaży: gastronomia, sprzedaż detaliczna;
- miejsce sprzedaży i podawania;
- dni i godziny sprzedaży napojów alkoholowych;
- rodzaj zezwolenia, o które się ubiega (piwo, wino, wódka);
- określenie organizatora imprezy;
- imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za sprzedaż alkoholu;
- podpis przedsiębiorcy.
Do wniosku należy dołączyć:
- kopie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie stałym wraz z dowodem wpłaty;
- tytuł prawny do lokalu lub terenu na którym organizowana jest impreza;
- zgoda organizatora imprezy na podawanie napojów alkoholowych.
Efekt załatwienia sprawy
Wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych na okres 2 dni lub odmowa wydania zezwolenia (zbyt późne złożenie kompletu dokumentów).
Sprawę prowadzi i informacji udziela
Urząd Gminy Turośń Kościelna
Ul. Białostocka 5
18-106 Turośń Kościelna
Adres elektroniczny:
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Telefony:
85 715 80 05
Warunkiem wszczęcia sprawy jest złożenie wniosku
Wniosek można złożyć:
  • listownie - na podany wyżej adres
  • osobiście (sekretariat urzędu gminy)
  • drogą mailową
Termin składania dokumentów
14 - 21 dni przed terminem imprezy
Czas załatwiania
14 -21 dni
Opłaty
Przedsiębiorca za  wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych zobowiązany jest uiścić opłatą na konto:
Bank Spółdzielczy Juchnowiec Górny
Oddział w Turośni Kościelnej
17 8074 0003 0130 0202 2000 0010
Opłata za jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa powyżej 4,5%: 43.75 PLN
  • Opłata za jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów zawierających od 4,5% do 18% alkoholu (wino), /z wyjątkiem piwa/;: 43.75 PLN
  • Opłata za jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu (wódka).: 175.00 PLN
Tryb odwoławczy
Przedsiębiorcy przysługuje tryb odwoławczy na zasadach określonych w Kodeksie Postępowania Administracyjnego.
Akty prawne dotyczące sprawy
  • Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982r.(Dz.U. z 2007r. Nr 70, poz. 473 ze zmianami),
  • Uchwała Nr VI/42/03 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,
  • Uchwała Nr IV/30/2011 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 24 lutego 20 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, oraz liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży,