Zmień kontrast

Wydanie decyzji w sprawie udzielenia zwolnienia i ulgi z tytułu nabycia gruntów na podstawie umowy kupna.

Zmień rozmiar
Podstawa prawna:
  •      Ustawa z dnia15 listopada1984r.o podatku rolnym (tekst jednolity Dz.U.z 2006r. Nr136,poz. 969 z późn.zm.)
  •      Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz.U.Nr112, poz.1319 z późn.zm.)
      Wymaganedokumenty:
  1.      Wniosek o udzielenie zwolnienia i ulgi w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów oraz załączniki: 
  • Akt notarialny potwierdzający nabycie gruntów
  • Oświadczenie o powierzchni posiadanego gospodarstwa
Termin rozpatrzenia sprawy:
     Niezwłocznie.
Opłaty:
     Nie podlega opłacie.
Tryb odwołania:
         Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za pośrednictwem Wójta Gminy Turośń Kościelna w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Gminy w Turośni Kościelnej
ul.Białostocka 5
18-106Turośń Kościelna
I piętro, pokój nr 11
Godziny pracy Urzędu: pn.-pt., w godzinach 7:3015:30
 Kontakt:
 tel. 85 7158006 lub 85 7158000 (sekretariat)
 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.