Zmień kontrast

Wydanie decyzji w sprawie udzielenia zwolnienia z podatku rolnego na których zaprzestano produkcji rolnej.

Zmień rozmiar

Podstawa prawna:

  • Ustawa o podatku rolnym z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym( tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz.969 z późn. zm.)
  • Uchwała Nr X/ 56/99 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 12 sierpnia 1999 r. w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów, na których zaprzestano produkcji rolnej.

Wniosek:

Wniosek o udzielenie ulgi w podatku rolnym z tytułu zaprzestania produkcji rolnej.

 

Wymagane załączniki:

 

  •   Brak

 

 

Termin rozpatrzenia sprawy:

 

Niezwłocznie.

 

 

Opłaty:

 

  •    Nie podlega opłacie skarbowej.

 

 

Miejsce załatwienia sprawy:

 

Urząd Gminy w Turośni Kościelnej

 

ul. Białostocka 5

 

18-106 Turośń Kościelna

 

I piętro pokój 11

 

Kontakt:

 

Tel. 85 7158006 lub 85 7158000 (sekretariat)