Zmień kontrast

Wydanie zaświadczenia o stanie majątkowym

Zmień rozmiar
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)
Wniosek:
Do wydania zaświadczenia w sprawach podatkowych jest potrzebny złożony przez osobę zainteresowaną na piśmie wniosek, w którym należy wskazać swój interes prawny do wydania zaświadczenia o określonej treści.
Wymagane dokumenty:
  1. 1.Do wglądu: dowód osobisty.
  2. 2.W przypadku składania wniosku przez pełnomocnika do wniosku należy dołączyć pełnomocnictwo i okazać do wglądu dowód osobisty.
  3. 3.Dowód opłaty skarbowej
Termin rozpatrzenia sprawy:
 Niezwłocznie.
Opłaty:
Zaświadczenie w sprawach podatkowych - 17,00 zł
Informacja:
Zaświadczenia podlegające zwolnieniu z opłaty skarbowej wynikają z przepisów określonych w Ustawie o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 ze zm.)
Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Gminy Turośni Kościelnej
ul. Białostocka 5
18-106 Turośń Kościelna
I piętro, pokój nr 11
Kontakt:
Tel.85 7158006 lub 85 7158000 (sekretariat)