Zmień kontrast

Wpis, zmiana, zawieszenie, wznowienie, wykreślenie wpisu z ewidencji działalności gospodarczej

Zmień rozmiar
Wszelkie informacje i formularze związane z zakładaniem, wprowadzaniem zmian, zawieszaniem, wznawianiem i likwidacją działalności gospodarczej można uzyskać w serwisie Centralnej Ewidencjii Informacjio Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki na stronie internetowej www.firma.gov.pl
 
 
 
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1829 z późn. zm.).
 
Wniosek:
Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencjii Informacjio Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki składa się na formularzu CEIDG-1. Jest to zintegrowany formularz służący przedsiębiorcy do:
 • zakładania własnej firmy,

 • zgłaszania zmian w posiadanym wpisie,

 • zawieszania prowadzonej działalności

 • wznawiania prowadzonej działalności

 • likwidowania prowadzonej działalności

 

Wymagane dokumenty:
1.Wniosek CEIDG-1 oraz (ewentualnie) załączniki do wniosku można pobrać ze strony internetowej CEIDG www.ceidg.gov.pl

2.Do wglądu: dowód osobisty.

3.W przypadku składania wniosku przez pełnomocnika do wniosku należy dołączyć pełnomocnictwo i okazać do wglądu dowód osobisty.

 
Uwaga:
Wniosek CEIDG-1 jest jednocześnie:
 • wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON),

 • zgłoszeniem identyfikacyjnym albo aktualizacyjnym do naczelnika urzędu skarbowego (NIP),

 • oświadczeniem o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych,

 • zgłoszeniem albo zmianą zgłoszenia płatnika składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,

 • oświadczeniem o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników,

 
Tryb składania wniosku:
Osoby fizyczne, chcące zarejestrować działalność gospodarczą, mają do wyboru kilka dróg:
 1. Pobranie i złożenie wniosku papierowego w gminie. Gmina przekształca go na wniosek elektroniczny. Do złożenia wniosku niezbędna jest weryfikacja tożsamości i podpisu osoby, której wniosek dotyczy. 

 2. Przesłanie wniosku listem poleconym do wybranej gminy. Podpis musi być notarialnie potwierdzony.

 3. Rejestracja* (logowanie) do CEIDG, wypełnienie wniosku on-line i złożenie (podpisanie) go przez internet.

 4. Rejestracja* (logowanie) do CEIDG, wypełnienie wniosku on-line i podpisanie go w dowolnej gminie (do Urzędu Miasta/Gminy udajemy się z numerem identyfikacyjnym).

 5. Bez logowania do CEIDG, przygotowanie wniosku on-line i podpisanie go w dowolnej gminie (do Urzędu Miasta/Gminy udajemy się z numerem identyfikacyjnym).

 
* Przy pierwszym logowaniu należy założyć konto i aktywować je po otrzymaniu potwierdzenia mailowego
 
Termin składania dokumentów:
Wniosek do
CEIDG należy złożyć:
 • Wniosek o wpis - przed rozpoczęciem działalności lub w dniu zamierzonego rozpoczęcia działalności

 • Wniosek o zmianę wpisu - w terminie 7 dni od dnia zmiany danych

 • Wniosek o wykreślenie wpisu - w terminie 7 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej.

 • Wniosek o zawieszenie prowadzonej działalności gospodarczej - w dniu rozpoczęcia okresu zawieszenia.

 • Wniosek o wznowienie prowadzonej działalności gospodarczej - przed datą wznowienia lub w dniu zamierzonego wznowienia prowadzenia działalności gospodarczej.

 
Sposób składania dokumentów:
 • osobiście lub przez pełnomocnika;

 • listownie, z notarialnym potwierdzeniem własnoręczności podpisu wnioskodawcy

 • elektronicznie-jeżeli wniosek zostanie podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, stosuje się odpowiednio przepisy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

Termin rozpatrzenia sprawy:
Niezwłocznie.
Opłaty:
Wniosek
CEIDG-1 - nie podlega opłacie.
 
Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Gminy w Turośni Kościelnej
Ul.Białostocka 5
18-106 Turośń Kościelna
II piętro, pokój nr 28
Godziny pracy Urzędu: pn.-pt., w godzinach 7:3015:30
 
Kontakt:
 
tel.0857158005 lub 0857158000 (sekretariat)
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.