Zmień kontrast

Ochotnicza Straż Pożarna w Borowskich Michałach

Zmień rozmiar

znak_zospherb

Ochotnicza Straż Pożarna
w

Borowskich Michałach

Borowskie Michały
18-106 Turośń Kościelna

tel. 085 6505 336
085 6505 370

Zarząd OSP

 

Prezes

Borowski Franciszek

Wiceprezes - Naczelnik

Leszczyński Andrzej

Zastępca Naczelnika

Borowski Tadeusz

Sekretarz

Borowski Józef

Skarbnik

Sasinowski Bogdan

Gospodarz

Danowski Józef

Komisja Rewizyjna

 

Przewodniczący

Leszczyński Tadeusz

Wiceprzewodniczący

Leszczyński Tomasz

Sekretarz

Borowski Krzysztof

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mercedes - borowskie dsc01973
HISTORIA OSP

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Borowskich Michałach powstała w dniu 8 stycznia 1956 r. Inicjatorami powstania Jednostki z ramienia OSP w Turośni Dolnej byli: Kondracki Bronisław – Komendant, Kondzior Bolesław – sekretarz, Pieczur Bronisław – sekcyjny, Gaiński Aleksander – sekcyjny, Fiedorczuk Józef – mechanik. W dniu 11 lutego1956 roku na walnym zebraniu został powołany zarząd w następującym składzie:

- Borowski Paweł - Komendant,
- Borowski Aleksander – Zastępca Komendanta ds. technicznych
- Wnukowski Janusz – Sekretarz,
- Borowski Wacław – Gospodarz,
- Jakuć Czesław - Skarbnik.

W 1956 r. jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Borowskich Michałach została zarejestrowana w Komendzie Powiatowej straży Pożarnej w Łapach. Nowo powstała jednostka OSP w Borowskich Michałach swoim zasięgiem obejmowała wsie: Borowskie Michały, Borowskie Skórki, Borowskie Gziki, Borowskie Olki, Borowskie Cibory, Borowskie Wypychy, Borowskie Żaki, Kowale. Nasi członkowie jednostki mieli za zadanie utrzymanie w gotowości bojowej sprzętu oraz intensywne szkolenie i ćwiczenia w akcjach zapobiegawczych. Jako przystało na nową zorganizowaną jednostkę dyscyplina strażaków była wzorowa. Na początku na stanie była pompa ręczna na wozie konnym.
skanuj0038
Do transportu pompy były używane konie alarmowe, którymi powozili kolejno: Łapiński Adolf, Leszczyński Antoni,Borowski Kondstanty oraz Borowski Wacław. W 1959 r. jednostka za udział w akcjach gaśniczych otrzymała motopompę LEOPOLIA M 800 którą przewożono na akcję zaprzęgiem konnym.
Potrzeby rosły, sprzętu przybywało więc 11 stycznia 1959 r. zrodziła się myśl by wybudować własną Remizę Strażacką ze względu na to, że sprzęt gaśniczy był przechowywany w szopie obok domu Prezesa Borowskiego Pawła. Wiec przystąpiono do gromadzenia materiałów budowlanych. Plac pod budowę Remizy Strażackiej został zakupiony od Horodeńskiego Karola.
Uzyskano wiec plan i pozwolenie pod budowę remizy. Środki na budowę strażnicy pozyskiwane były poprzez organizowanie zabaw tanecznych w prywatnych domach oraz przez organizowanie loterii fantowych. Tu ofiarnością zabłysnęli mieszkańcy wsi. Darowali sosny na budowę gromadzili żwir i kamień. Wspólnie kopano wykopy pod fundamenty i wspólnie je zalewano. Wszystkie prace niefachowe przy budowie wykonywali strażacy. Część środków było pozyskanych z Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Łapach. Budowa Strażnicy trwała 2 lata.

skanuj0047skanuj0048

W 1964 r. zainstalowano elektryczną syrenę alarmową. W między czasie obok remizy czynem społecznym dostawiono budynek gospodarczy, który został przeznaczony na SKLEP - który funkcjonuje do dzisiaj. Od 1966 r. wybrano nowy zarząd w składzie: Prezesem został Jakuć Czesław, Misko Michał - Naczelnikiem, Krupa Józef - Sekretarzem, Danowski Edward jako gospodarz - kierowca mechanik. Funkcję skarbnika piastowali kolejno Jakuć Czesław, Borowski Wacław, Średziński Edward, Borowski Franciszek. Nowy zarząd podjął uchwałę o wybudowaniu zbiornika wodnego otwartego na gruntach Leszczyńskiego Marcina, ale nie spełnił warunków więc podjęto uchwałę o wybudowaniu nowego zbiornika wodnego krytego o objętości 70 tys. litrów obok remizy. Zbiornik wybudowano czynem społecznym.
Za uczestniczenie w akcjach bojowych, w zawodach strażackich jednostka OSP zdobywa zaszczytne miejsca, wyróżnienia, dyplomy. A w 1966 r. w nagrodę otrzymuję lekki samochód bojowy marki „Żuk" z motopompą i sprzętem pożarniczym.

skanuj0042skanuj0043

W latach 1967 został założony Klub Rolnika w którym to funkcję kierowniczki pełniły kolejno: Borowska Franciszka, Matychowiec Ewa, Borowska Helena. Klub służył jako kawiarenka na spotkania towarzyskie. W klubie organizowane były spotkania z aktorami, pisarzami i innymi ciekawymi ludźmi. Organizowane były zebrania wiejskie, kursy.
W 1973 roku umiera Prezes Jednostki OSP Jakuć Czesław, więc na walnym zebraniu został powołany nowy Prezes Borowski Paweł. Zmieniono również skład zarządu. Na miejsce Borowskiego Kazimierza - sekretarza, powołano Borowskiego Józefa s. Jana, a skarbnikiem został Sasinowski Ignacy. W 1974 roku na zebraniu wiejskim podjęto uchwałę o zmianie pokrycia dachowego na Remizie ze stropodachu na więźbę dachową pokrytą eternitem.
W latach 1980 remiza została odnowiona, z zewnątrz położono elewację, natomiast wewnątrz zmieniono podłogę w świetlicy, oraz zostały pomalowane ściany. W 1982 roku umiera Prezes Borowski Paweł, a na jego stanowisko powołany zostaje Borowski Franciszek.
W latach 1982 - 1985 Straż wykonuje swoje zadania - uczestniczy w akcjach bojowych oraz zawodach strażackich. W tym czasie zostaje zlikwidowany Klub Rolnika, zanika potrzeba organizowania zabaw, wspólnych spotkań, wiec pomieszczenie klubu zostaje zagospodarowane na kuchnię dla potrzeb wsi. Organizowane są w świetlicy wesela, komunie, stypy pogrzebowe i inne uroczystości. Co roku w świetlicy odprawiane są nabożeństwa majowe i czerwcowe. Kilka razy odprawiana była Msza Święta.
W roku 1986 strażnica czynem społecznym zostaje ogrodzona siatką. W 1994 r. po śmierci skarbnika Sasinowskiego lgnacego na jego miejsce powołany zostaje Sasinowski Bogdan. W 1994 roku na walnym zebraniu powołany zostaje nowy zarząd w składzie:

Borowski Franciszek – Prezes
Miśko Michał – Naczelnik
Borowski Józef – Sekretarz
Sasinowski Bogdan – Skarbnik
Danowski Józef – Gospodarz

Od 1994 r. do 2000 r. jednostka OSP czynnie uczestniczy w akcjach bojowych i zawodach strażackich. Zawsze jest w gotowości do wyjazdu w razie potrzeby.
W roku 2000 została zmieniona elewacja strażnicy, a w 2005 r. wymienione drzwi w pomieszczeniach remizy. W 2006 r na walnym zebraniu podjęto uchwałę o odnowieniu remizy. Czynem społecznym zostały pomalowane ściany, wymieniono okna z drewnianych na plastikowe, odnowiono sufit a także wymieniono instalację elektryczną. Wszystkie te prace remontowe przeprowadzono dzięki wsparciu finansowym Wójta Gminy w Turośni Kościelnej Pana mgr Andrzeja Jurczaka oraz poparciu Rady Gminy.
Dzisiaj podsumowując 50 - lecie OSP w Borowskich Michałach z satysfakcją stwierdzamy ze jednostka zasadnie powołana, była potrzebna miejscowej społeczności. Gromadziła strażaków, mieszkańców wsi w różnych potrzebach, były one trudne ale i przyjemne.
Faktem jest, że przez 50 lat jednostka zawsze była czynna bojowo. Nie było przypadku zaniechania wyjazdu do pożaru nawet do bardzo odległych miejscowości.
Remiza wybudowana przez OSP również dobrze służy miejscowemu społeczeństwu poprzez działalność kulturalno - oświatową. Wykorzystywana jest zawsze na różne imprezy. Od pobudowania strażnicy został powieszony krzyż który wisi do dnia dzisiejszego.

Aktualny Zarząd OSP (stan na dzień 23.07.2006 r.):

- Prezes Borowski Franciszek
- Naczelnik Leszczyński Andrzej
- Wiceprezes Borowski Tadeusz
- Sekretarz Borowski Józef
- Skarbnik Sasinowski Bogdan
- Gospodarz Danowski Józef

Zarząd OSP postanowił podjąć się zadania fundacji Sztandaru Jednostki OSP w Borowskich Michałach. Pozostali członkowie Jednostki poparli to postanowienie.

Założycie OSPw Borowskich Michałach z Ramienia Jednostki OSP w Turośni Dolnej

Dh Kondzior Bronisław
Dh Pieczur Bronisław
Dh Gaiński Aleksander
Dh Kondzior Bolesław
Dh Fiedorczuk Józef

Organizatorami założycielami OSP w Borowskich Michałach byli:

Dh Borowski Paweł
Dh Borowski Franciszek
Dh Wnukowski Janusz
Dh Jakuć Czesłąw
Dh Borowski Wacław
Dh Borowski Aleksander

STAN OSOBOWY OSP w BOROWSKICH MICHAŁACH

 1. Borowski Franciszek
 2. Misko Michał
 3. Leszczyński Marcin
 4. Misko Tadeusz
 5. Średziński Edward
 6. Szepiotko Eugeniusz
 7. Horodeński Walenty
 8. Cibor Teofil
 9. Beszta Edward
 10. Borowski Zygmunt
 11. Borowski Józef s. Jana
 12. Leszczyński Tadeusz
 13. Borowski Józef s. Ryszarda
 14. Leszczyński Zdzisław
 15. Cibor Zbigniew
 16. Danowski Józef
 17. Borowski Jan
 18. Średziński Leszek
 19. Borowski Tadeusz
 20. Pińczuk Marek
 21. Leszczyński Andrzej
 22. Pińczuk Krzysztof
 23. Kondzior Jerzy
 24. Matychowiec Wojciech
 25. Horodeński Sławomir
 26. Borowski Krzysztof
 27. Sasinowski Bogdan
 28. Borowski Andrzej
 29. Średziński Tadeusz
 30. Misko Tomasz
 31. Roszkowski Adam
 32. Roszkowski Piotr
 33. Matychowiec Jan
 34. Leszczyński Tomasz
 35. Borowski Piotr
 36. Leszczyński Marek
 37. Roszkowski Robert
 38. Leszczyńska Elżbieta


GALERIA ZDJĘĆ

skanuj7 skanuj8 skanuj16 skanuj22
p4010596 p4010601 p4010602 p4010611