Zmień kontrast

Zmień rozmiar
Ustawa z dnia 16 grudnia 2016r o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach /Dz. U. z 2016r. poz. 2249/ , która weszła w życie 1 stycznia 2017 roku, wprowadziła szereg istotnych zmian w przepisach dotyczących wydawania zezwoleń na usunięcie drzewa lub krzewu m.in. przepisów ustawy nie stosuje się do drzew i krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz drzew i krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego.

Do uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew zobowiązani są nadal:
- przedsiębiorcy,
- zarządcy dróg,
- gminy,
- osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą jeśli usunięcie drzewa jest z nią związane.
Dotyczy to drzew, których obwód pnia na wysokości 130 cm przekracza:
a) 100 cm - w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
b) 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew,
oraz krzewów rosnących na powierzchni powyżej 25 m2.
 
Wniosek na wycinkę drzewa znajduje się w zakładce "Druki do pobrania".
Aby uzyskać zezwolenie na wycinkę drzew z lasu należy uzyskać wypis z ewidencji gruntów ze Starostwa Powiatowego w Białymstoku a następnie skontaktować się z leśnikiem.
Gospodarkę leśną we wsiach nadzorują:

MYSZKIEWICZ ANDRZEJ - LEŚNICZY
TEL. 570948118
 
KARWOWSKA ELIZA - PODLEŚNICZY
TEL. 570948138
ŻUREK GRZEGORZ - LEŚNICZY
TEL. 570948120
 
PROKOP ADAM - PODLEŚNICZY
TEL. 570948140

Niewodnica Kościelna, Niewodnica Korycka

Baciuty, Barszczówka, Bojary, Borowskie Gziki, Olki, Michały, Skórki, Cibory, Żaki, Wypychy, Chodory, Czaczki Małe, Wielkie, Dobrowoda, Dołki, Iwanówka, Juraszki, Lubejki, Markowszczyzna, Niecki, Piećki, Pomigacze, Tołcze, Topilec, Trypucie, Turośń Dolna, Turośń Kościelna,
Zalesiany, Zawady