Zmień kontrast

XVIII sesja Rady Gminy Turośń Kościelna

sesjaXVIII3
28 listopada 2012r. sesja rozpoczęła wysłuchaniem informacji wójta o działalności podejmowanej w okresie międzysesyjnym. Następnie Przewodniczący Rady Gminy Pan Bogdan Mularczyk wraz z wiceprzewodniczącymi Panem Zdzisławem Narelem i Jerzym Bączkiem, oraz wójtem gminy Panem Grzegorzem Jakuciem, wręczyli list gratulacyjny dla nowo wybranego sołtysa wsi Tołcze Pana Pawła Matejczyka.
sesjaXVIII1
Następnie radni głosowali szereg uchwał dotyczących zmian w stawkach podatkowych na rok 2013. Średnio mieszkańcy gminy będą płacili podatki wyższe o 4-5 %. Dla przykładu podatek rolny za ha przeliczeniowy, osoby fizyczne zapłacą w wysokości 150,00zł , a nie jak do tej pory 139,10zł. Zmienią się też stawki podatku od środków transportowych o 5%. Wszystkie zmiany wysokości stawek podatkowych były wcześniej przedmiotem dyskusji w komisjach: Oświaty i Kultury, Budżetowej, Rewizyjne. Wszędzie radni jednogłośnie i pozytywnie zaopiniowali przyjęte na sesji projekty uchwał.
Radni rozpatrzyli też pozytywnie projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Turośń Kościelna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi pomiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013”.
Jednym z ostatnich punktów listopadowej sesji było przyjęcie Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na Terenie Gminy Turośń Kościelna. Dokument określa szczegółowe zasady utrzymania czystości w gminie, zaczynając od uprzątania śniegu, błota i lodu a kończąc na wyrzucaniu zużytych baterii, akumulatorów czy leków.
Wszystkie podejmowane przez radnych uchwały, w wersji elektronicznej, po podpisaniu przez przewodniczącego Rady Gminy będą dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej.
sesjaXVIII4

Projekt budowy drogi powiatowej Niewodnica Kościelna - Trypucie

Zgodnie z wnioskami i oczekiwaniami mieszkańców naszej Gminy trwają prace nad opracowaniem dokumentacji na budowę drogi powiatowej 1545B Trypucie – Niewodnica Kościelna.


Poniżej zamieszczamy wstępny projekt dokumentacji.


Jednocześnie zwracamy się z prośbą aby do dnia 30 listopada 2012r. w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku (Zaścianki, Szosa Baranowicka 37) składać wnioski i uwagi do projektu.

Załączniki:
Pobierz plik (Rysunek 1.pdf)Rysunek 1.pdf[ ]
Pobierz plik (Rysunek 2.pdf)Rysunek 2.pdf[ ]
Pobierz plik (Rysunek 3.pdf)Rysunek 3.pdf[ ]

Kolejne konsultacje dotyczące budowy drogi wojewódzkiej nr 678

W dniu 22.11.2012r. o godzinie 17:00 w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Juchnowcu Kościelnym odbędą się kolejne kosultacje społeczne w sprawie budowy i przebudowy drogi wojewódzkiej nr 678.

Poniżej zamieszczamy projekt budowy i przebudowy w/w drogi.

Załączniki:
Pobierz plik (04_plsyt_611 Arkusz_1.pdf)Rysunek 1[ ]
Pobierz plik (04_plsyt_611 Arkusz_2.pdf)Rysunek 2[ ]
Pobierz plik (04_plsyt_611 Arkusz_3.pdf)Rysunek 3[ ]
Pobierz plik (04_plsyt_611 Arkusz_4.pdf)Rysunek 4[ ]
Pobierz plik (04_plsyt_611 Arkusz_5.pdf)Rysunek 5[ ]
Pobierz plik (04_plsyt_611 Arkusz_6.pdf)Rysunek 6[ ]

11 listopada w Gminie Turośń Kościelna

Narodowe Święto Odzyskania Niepodległości miało bardzo bogatą i uroczysta oprawę. Na zaproszenie Wójta Grzegorza Jakucia, ze specjalnym programem pieśni patriotycznych przybyli Artyści Scen Wybrzeża: Marta Nanowska - skrzypce, Jacek Szymański - tenor, Dariusz Wójcik - Bas, prof. Andrzej Nanowski – fortepian. Pierwszy koncert odbył się w kościele parafialnym w Turośni Kościelnej we wczesnych godzinach porannych, drugi mogli usłyszeć mieszkańcy Niewodnicy Kościelnej zaraz po mszy św. o 9.20.

             

Gminna centralna uroczystość patriotyczna odbyła się w Niewodnicy Kościelnej przy pomniku ku czci poległych w obronie Ojczyzny w 1918-1920r. Wśród dostojnych gości byli: ks. Proboszcz Andrzej Sadowski z parafii Św. Antoniego Padewskiego w Niewodnicy Kościelnej, kombatanci z Podlaskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych, Radni Gminy Turośń Kościelna na czele z Przewodniczącym Panem Bogdanem Mularczykiem, przedstawiciele Biura Edukacji Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Białymstoku, Prezes Izby Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku, dyrektorzy, pracownicy i uczniowie szkół z terenu Gminy Turośń Kościelna, pracownicy Urzędu Gminy, druhny i druhowie z Jednostek OSP z terenu Gminy Turośń Kościelna, mieszkańcy naszej gminy. Wartę honorową przy pomniku pełnili harcerze ze 173 Parafialnej Drużynie harcerskiej z Białegostoku.

           

Wójt Grzegorz Jakuć w przemówieniu zwrócił uwagę na to, że Polska przetrwała czasy zaborów dlatego, że przetrwała pamięć o Ojczyźnie w sercach naszych rodaków: „Trudno to sobie dziś wyobrazić, ale nasze państwo było wymazane z mapy Europy i Świata przez długie 123 lata. Kilka pokoleń naszych przodków uczyło się pod zaborami potajemnie historii państwa polskiego, przekazywało sobie pieśni patriotyczne, zachowywało przez całe lata własną tożsamość narodową. Nie była to sprawa łatwa, żeby nie powiedzieć wręcz niemożliwa, żeby rodzącym się wtedy kolejnym pokoleniom wpajać umiłowanie do Ojczyzny , Ojczyzny którą znali jedynie z opowieści swoich bliskich. A jednak udało się 11 listopada 1918 roku Polska ponownie pojawiła się na mapach Europy i Świata.” Następnie złożone zostały kwiaty pod pomnikiem.

      

                 

Uroczystość zakończyła się programem artystycznym w wykonaniu uczniów z Zespołu Szkół w Turośni Kościelnej i Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Niewodnicy Kościelnej.

     

Dla wszystkich uczestników gminnych obchodów Święta Odzyskania Niepodległości przygotowano na terenie plebanii „poczęstunek Legionisty”, ciepły i bardzo smaczny!!!