Zmień kontrast

Światowy Dzień Zdrowia 2018

Zdrowie dla wszystkich” to nie tylko hasło tegorocznego Światowego Dnia Zdrowia, ale wizja przyświecająca od ponad siedemdziesięciu lat, działalności Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Doskonały, najwyższy możliwy poziom zdrowia dla wszystkich ludzi, to wyzwanie dla światowych liderów i motyw przewodni wspierania krajów w dążeniu do Uniwersalnej Opieki Zdrowotnej (UHC).

"Nikt nie powinien wybierać między śmiercią a trudnościami finansowymi. Nikt nie powinien wybierać pomiędzy kupowaniem lekarstw a kupowaniem jedzenia. "

 • Co najmniej połowa ludzi na świecie nie jest obecnie w stanie uzyskać niezbędnych usług zdrowotnych.
 • Prawie 100 milionów ludzi jest zmuszanych do skrajnego ubóstwa, przetrwania za jedyne 1,90 USD lub mniej dziennie, ponieważ muszą płacić za usługi zdrowotne z własnej kieszeni.
 • Ponad 800 milionów ludzi (prawie 12% światowej populacji) wydaje co najmniej 10% swoich domowych budżetów na wydatki zdrowotne dla siebie, chorego dziecka lub innego członka rodziny. W budżecie domowym takie wydatki traktowane są jako "katastrofalne wydatki".
 • Pokrywanie katastrofalnych wydatków na opiekę zdrowotną jest problemem globalnym. W bogatszych krajach w Europie, Ameryce Łacińskiej i niektórych częściach Azji, które osiągnęły wysoki poziom dostępu do usług zdrowotnych, coraz więcej osób wydaje co najmniej 10% swoich domowych budżetów na wydatki zdrowotne.

Wiadomości na temat Światowego Dnia Zdrowia 2018

 • Powszechne ubezpieczenie zdrowotne polega na zapewnieniu, aby wszyscy ludzie mogli uzyskać wysokiej jakości usługi medyczne, gdzie i kiedy ich potrzebują, bez ponoszenia trudności finansowych.
 • Nikt nie powinien wybierać pomiędzy dobrym zdrowiem a innymi potrzebami życiowymi.
 • UHC jest kluczem do zdrowia i dobrego samopoczucia ludzi i narodów.
 • Niektóre kraje poczyniły wielkie postępy. Ich wyzwaniem jest utrzymanie zasięgu, aby sprostać oczekiwaniom ludzi.
 • Wszystkie kraje będą podchodzić do UHC na różne sposoby: nie ma jednego uniwersalnego rozwiązania. Ale każdy kraj może zrobić coś, aby rozwinąć UHC.
 • Sprawienie, by usługi zdrowotne stały się naprawdę uniwersalne, wymaga przejścia od projektowania systemów opieki zdrowotnej wokół chorób i instytucji do usług zdrowotnych zaprojektowanych dla ludzi i wokół nich.
 • Każdy może wziąć udział w tworzeniu UHC, biorąc udział w dyskusji na temat UHC

Światowy Dzień Zdrowia obchodzony jest 7 kwietnia.

Z A P R O S Z E N I E

Z A P R O S Z E N I E

Wójt Gminy Turośń Kościelna serdecznie zaprasza mieszkańców Niewodnicy Kościelnej i Niewodnicy Koryckiej na spotkanie   dyskusyjne dotyczące   zmiany  treści napisu na tablicy pomnika zlokalizowanego w Niewodnicy Kościelnej przy ul. Dąbrowskiego, w związku z ustawą dekomunizacyjną.

Spotkanie odbędzie się w dniu 6 kwietnia 2018 r.
o godz. 18.00
w świetlicy wiejskiej w Niewodnicy Koryckiej.
                                                   Wójt Gminy

                                                     Grzegorz Jakuć

 

PSZOK na Wielkanoc

Urząd Gminy w Turośni Kościelnej informuje, że w dniu 31 marca 2018 r. (Wielka Sobota) Punkt Selektywnej Zbiórki  Odpadów Komunalnych (PSZOK) czynny będzie w godzinach 7.00-11.00.

Punkt Selektywnej Zbiórki  Odpadów Komunalnych zlokalizowany jest w miejscowości Trypucie, na terenie byłego SKR.

 

zdjecie PSZOK

Obrady XXXIII sesji Rady Gminy

 W dniu  28 marca 2018 r. odbyły się obrady XXXIII nadzwyczajnej  sesji Rady Gminy Turośń Kościelna, zwołanej na wniosek Wójta Gminy.

O godz. 7.30 Przewodniczący Rady Gminy Pan Sławomir Kowalewicz powitał wszystkich zebranych, stwierdził prawomocność obrad i przedstawił porządek dzienny:

1.      Podjęcie uchwały  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.
2.      Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 - 2029.
3.      Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy.
4.      Zakończenie obrad.

Konieczność wprowadzenia zmian w budżecie Gminy spowodowana była potrzebą  zwiększenia  środków finansowych na wykonanie inwestycji pn. „Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Turośni Kościelnej” o kwotę 74.000 zł., bowiem wybrany w postępowaniu przetargowym wykonawca  zrezygnował z podpisania umowy. Dlatego też zaistniała potrzeba dokonania wyboru kolejnej oferty , której kwota była wyższa od poprzedniej

Wykonawca, który nie podpisał umowy,  utracił wadium w wysokości 15.000 zł. W związku  z powyższym  został  zwiększony o tą kwotę  plan dochodów gminy w dziale 700 (gospodarka gruntami i nieruchomościami).

Konsekwencją dokonanych  zmian w  budżecie gminy była zmiana uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2018-2029, która  spowodowała zwiększenie deficytu do kwoty 7.233.676 zł. Deficyt zostanie pokryty z:
- wolnych środków w kwocie 2.513.710 zł,
- planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów w kwocie 4.150.000 zł,
- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 569.966 zł,


Pan  Przewodniczący zamknął obrady sesji o godz. 7.50.

Treść powyższych uchwał opublikowana jest na stronie BIP Turośń Kościelna.

DSCF5249 Rozdzielczość Pulpitu

DSCF5251 Rozdzielczość Pulpitu

DSCF5257 Rozdzielczość Pulpitu

DSCF5259 Rozdzielczość Pulpitu

DSCF5264 Rozdzielczość Pulpitu

DSCF5265 Rozdzielczość Pulpitu

DSCF5266 Rozdzielczość Pulpitu