Zmień kontrast

Trypucie, Topilec…. czas na Turośń Kościelną, czyli zapasy kulinarne za pan brat

Miło nam poinformować, iż w Wojewódzkim Konkursie na „Tradycyjny Stół Wielkanocny” organizowanym przez Departament Rolnictwa i Obszarów Rybackich UMWP w Gminnym Ośrodku Kultury w Szumowie, nieformalne stowarzyszenie z Turośni Kościelnej zdobyło wyróżnienie.
 
Do konkursu zgłosiło się aż dwadzieścia zespołów, z których każdy przygotował stół pełen wielkanocnych przysmaków konkurując o trzy finałowe miejsca. Na podium, oprócz finałowej trójki, stanęły także panie reprezentujące Gminę Turośń Kościelna, zdobywając jedne z czterech wyróżnień.
 
Gratulujemy wszystkim uczestnikom!
Relację video z wydarzenia można obejrzeć na stronie www.wrotapodlasia.pl
Poniżej nasza fotogaleria.
 
                                    IMG 1518 
 
IMG 1523
 
                                       IMG 1527
 
IMG 1531
 
IMG 1545
 
IMG 1552
 
IMG 1554
 
IMG 1562
 
IMG 1564
 
IMG 1569
 
IMG 1573
 
IMG 1579

 

Dofinansowania do utylizacji azbestu

Wójt Gminy Turośń Kościelna informuje, iż przystępuje do złożenia wniosku, do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, o uzyskanie dotacji na zadania związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenów nieruchomości położonych na terenie Gminy Turośń Kościelna.
Dotacje udzielane będą na demontaż, transport i unieszkodliwienie azbestu, lub w przypadku gdy azbest jest już zdemontowany – na jego transport i unieszkodliwienie. Wysokość dotacji stanowi 100% poniesionych kosztów.

UWAGA! Dotacja nie obejmuje kosztów związanych z zakupem i wykonaniem nowego pokrycia dachowego.

Termin składania wniosków: do 20 kwietnia 2018 r.

W celu uzyskania dotacji należy złożyć następujące dokumenty:
- deklarację uczestnictwa w projekcie,
- kopię tytułu prawnego do władania nieruchomością (np. akt notarialny, wypis z ewidencji gruntów, odpis z księgi wieczystej),
- ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest,
- kopię zgłoszenia wykonania zmiany pokrycia dachowego złożonego w Starostwie Powiatowym w Białymstoku (gdy jest wymagane, tzn. jeżeli planowany do usunięcia azbest znajduje się na budynkach) – wnioski do pobrania ze strony: www.powiatbialostocki.pl

Więcej informacji pod nr telefonu: 85 7158015