Zmień kontrast

Gminne obchody Dnia Strażaka

 26 maja 2018 roku w Turośni Dolnej odbyły się Gminne Obchody Dnia Strażaka połączone z uroczystością Jubileuszu 70-lecia powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Turośni Dolnej.

Uroczystości rozpoczęły się odsłonięciem i poświęceniem obelisku upamiętniającego nauczycieli szkoły Marii i Eugeniusza Brzozowskich, żołnierzy AK.
 
Następnie odbyła się msza święta polowa w intencji strażaków przy Szkole Podstawowej w Turośni Dolnej, którą koncelebrował ks. proboszcz Andrzej Rogoziński oraz ks. st. kpt. Wojciech Ejsmont – Kapelan Wojewódzki Strażaków.
 
Po zakończonej mszy świętej i poświęceniu pojazdów pożarniczych odbyła się część oficjalna.
Uroczystość zgodnie z ceremoniałem rozpoczęła się złożeniem meldunku przez dowódcę – Naczelnika OSP Turośń Dolna dh Piotra Oniśko.
 
W uroczystościach udział wzięli zaproszeni goście:
ks. st. kpt. Wojciech Ejsmont – Kapelan Wojewódzki Strażaków,
ks. Piotr Borowik – Kapelan Powiatowy Strażaków
ks. Andrzej Rogoziński – Proboszcz Parafii w Turośni Kościelnej
st. bryg. Piotr Pietraszko – Zastępca Komendanta Wojewódzkiego PSP w Białymstoku
mł. bryg. Dariusz Koc - Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Białymstoku
Pan Grzegorz Jakuć – Wójt Gminy Turośń Kościelna
Pani Urszula Jabłońska – Burmistrz Łap
Radni Rady Gminy Turośń Kościelna
Bogatą historię Ochotniczej Straży Pożarnej w Turośni Dolnej przedstawiła dh Barbara Oniśko – dyrektor Szkoły Podstawowej w Turośni Dolnej.
Głos zabrali również zaproszeni goście: st. bryg. Piotr Pietraszko – Zastępca Komendanta Wojewódzkiego OSP w Białymstoku, Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego. Na koniec głos zabrał Pan Grzegorz Jakuć – Wójt Gminy Turośń Kościelna, który podziękował zaproszonym gościom za przybycie, a druhom życzył kolejnych pięknych kart zapisanych w historii OSP Turośń Dolna.
 
W dalszej części uroczystości, na mocy uchwał Prezydiów Zarządów Oddziału Wojewódzkiego, Powiatowego, Gminnego Związku OSP RP przyznano odznaczenia związkowe wśród których znalazły się, min. złote i brązowe odznaczenia za zasługi dla pożarnictwa.
Ochotnicza Straż Pożarna w Turośni Dolnej odznaczona została srebrną odznaką honorową Podlaski Krzyż Floriański nadaną przez Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP.
 
Z okazji jubileuszu 70-lecia Ochotnicza Straż Pożarna w Turośni Dolnej otrzymała listy gratulacyjne oraz pamiątki.
 
Oprawę muzyczną uroczystości zapewniła Młodzieżowa Orkiestra Dęta
z Wasilkowa pod przewodnictwem Pana Adama Wolańskiego – dyrygenta
.
Po zakończonej uroczystości strażacy oraz zaproszeni goście uroczyście przemaszerowali wraz z Młodzieżową Orkiestrą Dętą z Wasilkowa przez całą miejscowość pod remizę OSP.

 

IMG 2020
 
IMG 2022

IMG 2027

IMG 2026

IMG 2030

IMG 2035

IMG 2036

IMG 2041

IMG 2043

IMG 2045

IMG 2048

IMG 2050

IMG 2053

IMG 2056

IMG 2057

IMG 2059

IMG 2086

IMG 2063

IMG 2065

IMG 2066

IMG 2068

IMG 2069

IMG 2073

IMG 2074

IMG 2087

IMG 2089

IMG 2093

IMG 2097

                                        IMG 2106

IMG 2112

IMG 2114

IMG 2118

IMG 2121

IMG 2125 Kopiowanie

                                       IMG 2126 Kopiowanie

IMG 2124

IMG 2136

IMG 2140

IMG 2146

IMG 2149

IMG 2161

IMG 2164

IMG 2169

IMG 2170

IMG 2175

IMG 2176

IMG 2196

IMG 2198

IMG 2207

IMG 2218

 

Obrady XXXV sesji Rady Gminy

W dniu  23 maja 2018 r. odbyły się obrady XXXV nadzwyczajnej  sesji Rady Gminy Turośń Kościelna, zwołanej na wniosek Wójta Gminy.
O godz. 7.30 Przewodniczący Rady Gminy Pan Sławomir Kowalewicz powitał wszystkich zebranych, stwierdził prawomocność obrad i przedstawił porządek dzienny:
1. Podjęcie uchwały  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.
2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 - 2029.
3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie przedsięwzięcia polegającego na  . „Przebudowie z rozbudową drogi powiatowej Nr 1543B od cmentarza w kierunku granicy z gminą Choroszcz – Etap I‘
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.
5. Zakończenie obrad.

Konieczność wprowadzenia zmian w budżecie Gminy spowodowana była potrzebą  zwiększenia środków finansowych wynikającą ze złożonych ofert przetargowych:

1) w kwocie 572.940 zł – na pomoc finansową Powiatowi Białostockiemu w celu wykonania inwestycji pn. „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1543B od cmentarza w kierunku granicy z gminą Choroszcz – Etap I”. Inwestycja jest realizowana w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej.
2) w kwocie 101.999 zł na zadanie inwestycyjne „Zagospodarowanie działek gminnych na cele sportowo- turystyczne”.

Place rekreacyjno – wypoczynkowe będą realizowane w następujących miejscowościach: Chodory, Juraszki, Niewodnica Korycka, Niewodnica Kościelna, Tołcze i Zalesiany.

Konsekwencją dokonanych  zmian w  budżecie gminy była zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2018-2029  oraz odrębna  uchwała w sprawie udzielenia dotacji Powiatowi Białostockiemu na zadanie pn. . „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1543B od cmentarza w kierunku granicy z gminą Choroszcz – Etap I‘

Na zakończenie Pan Wójt zaprosił wszystkich na uroczystość Gminnych Obchodów Dnia Strażaka, które odbędą się 26 maja 2018 r.  w Turośni Dolnej.

Treść powyższych uchwał opublikowana jest na stronie BIP Turośń Kościelna.

 

DSCF5279 Rozdzielczość Pulpitu

DSCF5277 Rozdzielczość Pulpitu

DSCF5282 Rozdzielczość Pulpitu

DSCF5283 Rozdzielczość Pulpitu