Zmień kontrast

Transformacja energetyczna w regionach Europy

Zmień rozmiar
Odnawialne źródła energii stanowią alternatywę dla paliw kopalnych, jednocześnie przyczyniając się do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. W Parlamencie Europejskim trwają rozmowy na temat przyszłych ram polityki energetycznej i klimatycznej. Parlament Europejski nieodmiennie opowiada się za korzystaniem z odnawialnych źródeł energii oraz podkreśla konieczność wyznaczenia obowiązkowych celów do 2020 r., a następnie do 2030 r.
 
W jednym ze spotkań pt.„Skutki nowej, bezemisyjnej, zdecentralizowanej i cyfrowej struktury dostaw energii dla zatrudnienia i dla gospodarki regionalnej” zorganizowanym w dniu 31 maja 2018 r. przez Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny w siedzibie komitetu w Brukseli w charakterze prelegenta wystąpił Grzegorz Jakuć wójt gminy Turośń Kościelna.

Tematem przewodnim wysłuchania publicznego była prezentacja lokalnych efektów transformacji energetycznej w w odniesieniu do rozwoju odnawialnych źródeł energii (OZE), jak również propozycje ich pokonywania w świetle planów rozwiązań obowiązujących w krajach Unii Europejskiej. W trakcie dyskusji z udziałem ekspertów i praktyków omówiono perspektywy i instrumenty wspomagania rozwoju OZE na terenach wiejskich, przy wsparciu administracji samorządowej, rządowej i Unii Europejskiej.

  
Konferencję rozpoczął Pierre Jean Coulon – President of the Section for „Transport, Energy, Infrastructure and the Information Society”, European Economic and Social Committee. W pierwszym panelu dyskusyjnym głos zabrali m.in. Michael Knape – Mayor of Treuenbrietzen, Germany, Gerard McGovern – Coordinator INTEREG Project COBEN, Universytety of Oldenburg, Grzegorz Jakuc - Wójt gminy Turośń Kościelna.
  
 

Wójt Grzegorz Jakuć pytany w trakcie dyskusji o motywy podjęcia działań w ramach odnawialnych źródeł energii przyznał, że głównym argumentem były braki alternatywnych źródeł produkcji energii na terenie województwa podlaskiego, co w konsekwencji prowadziło, raz do zależności energetycznej, dwa do wysokiej ceny, jaką mieszkańcy muszą ponosić za jej przesył. Potwierdził, iż był to też wynik osobistych zainteresowań nowymi technologiami poparty wiedzą, doświadczeniem oraz inspiracją z wyjazdów studyjnych, głównie do Republiki Federalnej Niemiec. Poza tym wachlarz możliwości jaki był możliwy w ramach członkostwa w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym (BOF) i korzystanie ze Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych sprzyjał działaniom nakierowanym na innowacyjne rozwiązania, a przede wszystkim bezpieczeństwo gminnej polityki energetycznej zgodnie z planem gospodarki niskoemisyjnej.

Dla przykładu wskazał rosnący w perspektywie lat wskaźnik zainteresowania OZE przez samych mieszkańców (przy pierwszej propozycji w 2013 roku było to 7 osób, w 2014 roku 32 osoby, natomiast 2015 rok - to około 400 osób deklarujących chęć stosowania nowych rozwiązań w ramach odnawialnych źródeł energii). Obecnie na terenie gminy w prawie co 4 gospodarstwie domowym (domu – red.) funkcjonuje instalacja OZE. Co ciekawe liczba ta stale rośnie i na tą chwilę mamy już złożonych ok. 70 nowych wniosków. Świadczy to o wzroście świadomości mieszkańców i przekonaniu o zasadności stosowania tego typy działań. Zdaniem wójta, ważnym czynnikiem wspierającym rozwój zielonej energii są regulacje prawne i założenia ekonomiczne wspierające rozwój zielonej energii. W przypadku gminy Turośń Kościelna 85 procent wkładu finansowego pochodziło z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego a właściciele domów byli zobowiązani pokryć jedynie 15 procent wartości inwestycji. Jak podkreślił, istotne znaczenie miało także to, że cały proces koordynowała gmina, co znacznie odciążyło mieszkańców.
 
energy transition in europe s regions 05 Kopiowanie
źródło: www.eesc.europa.eu
 
34482000 1475641389209229 6103083274177871872 n Kopiowanie