Zmień kontrast

Ogłoszenie Wójt Gminy Turośń Kościelna

Zmień rozmiar
           Wójt Gminy Turośń Kościelna informuje, że z dniem 1 stycznia 2017r. usługę w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Turośń Kościelna świadczy firma MPO Spółka z o. o. z siedzibą w Białymstoku. Przedsiębiorstwo zostało wybrane w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego, w którym przedstawiło najkorzystniejszą ofertę.
          Od stycznia 2017 r. stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie ulegają zmianie. Wpłat można dokonywać przelewem na indywidualny rachunek bankowy, bezpośrednio w Banku Spółdzielczym Oddział w Turośni Kościelnej, bez ponoszenia opłat za prowizję lub u sołtysa wsi, w następujących terminach:

 I kwartał - do 15 marca
II kwartał - do 15 maja
       III kwartał - do 15 września
        IV kwartał - do 15 listopada

          Wójt Gminy informuje ponadto, iż w miesiącach: czerwiec, lipiec, sierpień odbiór odpadów zmieszanych na terenie Gminy Turośń Kościelna będzie się odbywał dwa razy w miesiącu.
                                         
                                                                                                                                 Wójt Gminy
                                                                                                                             Turośń Kościelna