Zmień kontrast

Obrady XXXV sesji Rady Gminy

W dniu  23 maja 2018 r. odbyły się obrady XXXV nadzwyczajnej  sesji Rady Gminy Turośń Kościelna, zwołanej na wniosek Wójta Gminy.
O godz. 7.30 Przewodniczący Rady Gminy Pan Sławomir Kowalewicz powitał wszystkich zebranych, stwierdził prawomocność obrad i przedstawił porządek dzienny:
1. Podjęcie uchwały  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.
2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 - 2029.
3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie przedsięwzięcia polegającego na  . „Przebudowie z rozbudową drogi powiatowej Nr 1543B od cmentarza w kierunku granicy z gminą Choroszcz – Etap I‘
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.
5. Zakończenie obrad.

Konieczność wprowadzenia zmian w budżecie Gminy spowodowana była potrzebą  zwiększenia środków finansowych wynikającą ze złożonych ofert przetargowych:

1) w kwocie 572.940 zł – na pomoc finansową Powiatowi Białostockiemu w celu wykonania inwestycji pn. „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1543B od cmentarza w kierunku granicy z gminą Choroszcz – Etap I”. Inwestycja jest realizowana w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej.
2) w kwocie 101.999 zł na zadanie inwestycyjne „Zagospodarowanie działek gminnych na cele sportowo- turystyczne”.

Place rekreacyjno – wypoczynkowe będą realizowane w następujących miejscowościach: Chodory, Juraszki, Niewodnica Korycka, Niewodnica Kościelna, Tołcze i Zalesiany.

Konsekwencją dokonanych  zmian w  budżecie gminy była zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2018-2029  oraz odrębna  uchwała w sprawie udzielenia dotacji Powiatowi Białostockiemu na zadanie pn. . „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1543B od cmentarza w kierunku granicy z gminą Choroszcz – Etap I‘

Na zakończenie Pan Wójt zaprosił wszystkich na uroczystość Gminnych Obchodów Dnia Strażaka, które odbędą się 26 maja 2018 r.  w Turośni Dolnej.

Treść powyższych uchwał opublikowana jest na stronie BIP Turośń Kościelna.

 

DSCF5279 Rozdzielczość Pulpitu

DSCF5277 Rozdzielczość Pulpitu

DSCF5282 Rozdzielczość Pulpitu

DSCF5283 Rozdzielczość Pulpitu

Wodociąg W19 - przepinka 24.05. BUDIMEX

W związku z przebudową wodociągu W19 na kontrakcie „Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 678 na odcinku od m. Horodniany do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 682 w m. Markowszczyzna” w dniu 24.05.2018 r. (czwartek) o godzinie 8 nastąpi przerwa w dostawie wody przy Niewodnicy Koryckiej (okolice skrzyżowania ul. Przemysłowa – Tadeusza Kościuszki). Szacowany czas przełączenia wody od 3 do 5h. Ponadto informujemy, że wody nie będzie miała tylko stacja paliw „Pronar” zaś u pozostałych odbiorców będzie słabsze ciśnienie na linii.
Wodociągi Podlaskie Sp. z o.o.