Zmień kontrast

Nowe proaktywne usługi Ministerstwa Rozwoju dla przedsiębiorców. Załóż firmę przez telefon!

Nowe proaktywne usługi Ministerstwa Rozwoju dla przedsiębiorców. Załóż firmę przez telefon!

Uwaga! Zmiany w ustawie o ochronie przyrody dotyczące usuwania drzew

Ustawa z dnia 16 grudnia 2016r o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach /Dz. U. z 2016r. poz. 2249/ , która weszła w życie 1 stycznia 2017 roku, wprowadziła szereg istotnych zmian w przepisach dotyczących wydawania zezwoleń na usunięcie drzewa lub krzewu m.in. przepisów ustawy nie stosuje się do drzew i krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz drzew i krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego.

Do uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew zobowiązani są nadal:
- przedsiębiorcy,
- zarządcy dróg,
- gminy,
- osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą jeśli usunięcie drzewa jest z nią związane.
Dotyczy to drzew, których obwód pnia na wysokości 130 cm przekracza:
a) 100 cm - w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
b) 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew,
oraz krzewów rosnących na powierzchni powyżej 25 m2.

POWIADOMIENIE PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Rejon Energetyczny Białystok Teren dotyczące planowanych przerw w dostawie energii elektrycznej

POWIADOMIENIE PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Rejon Energetyczny Białystok Teren dotyczące planowanych przerw w dostawie energii elektrycznej
Załączniki:
Pobierz plik (POWIADOMIENIE  12.01.2017.pdf)POWIADOMIENIE 12.01.2017.pdf[ ]

Ogłoszenie Wójt Gminy Turośń Kościelna

           Wójt Gminy Turośń Kościelna informuje, że z dniem 1 stycznia 2017r. usługę w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Turośń Kościelna świadczy firma MPO Spółka z o. o. z siedzibą w Białymstoku. Przedsiębiorstwo zostało wybrane w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego, w którym przedstawiło najkorzystniejszą ofertę.
          Od stycznia 2017 r. stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie ulegają zmianie. Wpłat można dokonywać przelewem na indywidualny rachunek bankowy, bezpośrednio w Banku Spółdzielczym Oddział w Turośni Kościelnej, bez ponoszenia opłat za prowizję lub u sołtysa wsi, w następujących terminach:

 I kwartał - do 15 marca
II kwartał - do 15 maja
       III kwartał - do 15 września
        IV kwartał - do 15 listopada

          Wójt Gminy informuje ponadto, iż w miesiącach: czerwiec, lipiec, sierpień odbiór odpadów zmieszanych na terenie Gminy Turośń Kościelna będzie się odbywał dwa razy w miesiącu.
                                         
                                                                                                                                 Wójt Gminy
                                                                                                                             Turośń Kościelna